Kultúrna kriminalita

   Publikácia Jozefa Vargu Gbelského Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok (Vydavateľstvo Príroda 2011) obsahuje prehľad niektorých odborných pojmov, stručné profily autorov, skrátenú verziu závetu Alfreda Nobela, zoznam držiteľov Nobelových cien za literatúru (1901–2010), prehľad knižných prameňov a menný register.
   Na prvý pohľad zaujme skutočnosť, že medzi použitými zdrojmi chýbajú kľúčové dostupné tituly Františka Štraussa Príručný slovník literárnovedných termínov (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2005), Petra Valčeka Slovník literárnej teórie (tiež VSSS, 1. zväzok 2000, 2. zväzok 2003), Terryho Eagletona Úvod do literární teorie (Triáda 2005) či Johna Bowdena Cuddona Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (Penguin Books 1992), nehovoriac o celej sérii českých slovníkov spisovateľov jednotlivých krajín a jazykových oblastí, ako aj o Malej encyklopédii spisovateľov sveta (Obzor 1978). Autor zrejme neovláda anglický jazyk, ale ani inojazyčné pramene v použitej literatúre neuvádza.
   Na prednej i zadnej strane obálky sa nachádza propagačné upozornenie, že zoznam autorov a ich literárnych diel sa dá stiahnuť ZDARMA na internetovej stránke vydavateľstva. Tvar zdarma sa štandardne pokladá za administratívny a na literárnej publikácii pôsobí nevhodne (namiesto zadarmo či bezplatne). Súčasťou knihy je CD, ktoré spomínaný zoznam poskytuje v diskomfortnej podobe pdf.
   V knihe je tiež uvedené, že ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo medzi odporúčané didaktické prostriedky pre stredné školy. Ak vezmeme do úvahy obskúrnych autorov iných literárne orientovaných príručiek z produkcie vydavateľstva, ktoré vlastní istá pani inžinierka, ako aj skutočnosť, že i ďalšie tituly sú posvätené ústredným orgánom štátnej správy pre vzdelávanie v Slovenskej republike, tak sa nevdojak dostávame do polohy, ktorú by zrejme na obrazovke verejnoprávnej Českej televízie označili príkrym pomenovaním „kultúrna kriminalita“.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)