Mysliteľské dimenzie

   Originálne esejistické výpovede popredného slovenského spisovateľa s medzinárodným renomé Jána Tužinského popri štylistickom majstrovstve prinášajú obdivuhodné podnety v rovine poznania – demonštrujú unikátne možnosti emotívno-intuitívneho uchopenia a prenikavého racionálneho pochopenia protirečivých štruktúr súčasného sveta.
   Intelektuálne vzopätia a formálne výboje esejistickej tvorby Jána Tužinského v rozmeroch výrazových prostriedkov i sémantických segmentov včleňujú aktuálne úsilia slovenského písomníctva do duchovných oblúkov univerzálnych hodnôt slovanskej a európskej proveniencie, ako aj do všeľudských myšlienkových a kreatívnych prúdení.
   V najnovšej knihe BRITVA OKA KULTÚRY (CCW, Bratislava 2011) autor prezentuje kolekciu umelecky pôsobivých, sociálne vnímavých a tvarovo pozoruhodných esejí reflektujúcich kľúčové pohyby súčasnej spoločnosti a bytostné otázky moderného človeka.
   Centrálnou osou esejistiky Jána Tužinského je kontinuálne mapovanie jedinečnej situácie jednotlivca i signifikantného stavu určujúcich civilizačných tendencií, pričom preukazuje nevšednú schopnosť objavne zachytiť a sugestívne zvečniť živý, plastický, rozmanitý a pulzujúci zážitkový svet jednotlivca, ako aj charakteristický kolorit historických dimenzií a podmieňujúcich okolností ľudského bytia.
   Oceniť treba aj mimoriadne mysliteľské a výnimočné ľudské dimenzie osobnosti Jána Tužinského, ktorí patrí k dôsledným obhajcom princípov spravodlivosti v polohe rovností životných šancí i v kontexte medzinárodných vzťahov. Dielo by nemalo chýbať v knižnici premýšľavých čitateľov, ktorí nechcú zostať iba pasívnymi pozorovateľmi vlastného osudu, ľahostajnými spotrebiteľmi svojho života bez hľadania zmyslu ľudskej existencie a východísk pre optimálne možnosti prežitia ľudstva, ktoré sa opäť ocitá na hranici dramatických turbulencií s mnohými výstražnými znameniami tragických dôsledkov doterajšieho i predvídateľného vývoja.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)