Vyslanec slovenskej poézie

   Básnik, spisovateľ a prekladateľ Juraj Kalnický pochádza z Turčianskej Štiavničky, kde sa narodil v roku 1951. Rodákom z malebnej dedinky pri Martine je aj známy slovenský lyrik Ján Kostra, ktorý v sedemdesiatych rokoch minulého storočia pochopiteľne ovplyvnil i posmelil začínajúceho autora v tvorbe veršov i prozaických diel.
   Doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., je vzdelaný a rozhľadený človek. V roku 1977 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo pôsobil vo výchove a vzdelávaní dospelých, externe prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, na City University Bellevue (USA). Absolvoval školenia pre sféru štátnej správy Európskej únie v belgickom Bruseli i študijné pobyty v Rakúsku, Kanade, Fínsku, Švajčiarsku, Dánsku, Holandsku, Veľkej Británii a Írsku. Bol generálnym riaditeľom sekcie medzinárodných vzťahov a európskej integrácie Ministerstva školstva SR a ako diplomat pôsobil v Moskve v pozícii riaditeľa Slovenského inštitútu. V súčasnosti je pedagógom Ostravskej univerzity, prednáša aj na Sliezskej univerzite v Opave a pražskej súkromnej Univerzite J. A. Komenského. Je autorom sedemnástich odborných kníh (monografií a vysokoškolských učebníc), vyše stovky odborných štúdií a viac ako štyridsiatich výkladových hesiel z oblasti andragogiky, ktoré boli publikované v našich i zahraničných časopisoch, zborníkoch a slovníkoch.
   Vo sfére umeleckej literatúry debutoval v roku 1981 básnickou zbierkou Ľan a po takmer dvadsaťročnom lyrickom odmlčaní zaujal odbornú i širšiu čitateľskú verejnosť ďalšou knižnou kolekciou veršov Údolie včiel (2001). Nasledovali pozoruhodné dvojjazyčné edičné projekty Naše lásky – Naši ľubvi (poetický duet s Jánom Majerníkom, 2003), Modlitba s tebou – Molitva s toboj (2003), knižný súbor básní Tŕnisté jablko (2004), filmová poviedka Sibírsky Kichot a konedráči (2003), lyrická publikácia Leto tvojej nehy (2006), výber z ľúbostnej poézie Poiski zvjozd – Hľadanie hviezd (2006) a dielo z oblasti literatúry faktu Obrazy zo života Ignáca Kolčáka (2007).
   Okrem uvedených samostatných kníh uverejňoval verše, krátke humorné prózy, recenzie i brilantné preklady ruskej poézie v slovenských, českých a ruských literárnych periodikách, rozhlasoch, televíziách a vo viacerých knižných antológiách. Okrem časopisecky publikovaných prekladov vyše tridsiatich súčasných ruských básnikov v SR a ČR, preložil aj knižky poézie Levona Osepjana, Leny Tambovcevovej, ako i knižku poviedok Michaila A. Pismenného. Spolu s redaktorom Literaturnoj gazety Sergejom Glovjukom zostavil antológiu slovenskej poézie 2. polovice 20. storočia Iz veka v vek (2006).
   Juraj Kalnický je teda skutočne významným, neúnavným a produktívnym vyslancom slovenskej poézie a to predovšetkým svojou vlastnou básnickou tvorbou, ktorá zaznamenala oprávnený medzinárodný ohlas. Svedčí o tom aj jeho najnovšia kniha Zamatová vôňa dažďa (Repronis, Ostrava 2011), ktorá prináša podmanivé autorove verše nielen v slovenčine, ale aj v češtine, angličtine, taliančine, francúzštine a ruštine. Viacerí literárni odborníci už neraz konštatovali básnikovo majstrovské ovládanie širokého spektra tvorivých postupov, jeho jedinečnú imaginatívnosť, mimoriadnu nápaditosť, nevšednú vynaliezavosť, myšlienkovú prenikavosť i schopnosť pôsobivo osloviť citlivých vnímateľov. Uvedené charakteristiky sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na autorov aktuálny edičný čin.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)