Oneskorene, ale aktuálne

   Šéfredaktor časopisu vojvodinských Slovákov (slovenskej menšiny v Srbsku) Hlas ľudu, básnik Michal Ďuga ma upozornil na publikáciu Dominika Hrodeka a kol. s názvom Slovanství ve středoevropském prostoru a s podtitulom Iluze, deziluze a realita (Libri, Praha 2004), ktorej existenciu som doteraz nezaznamenal.
   Som presvedčený, že napriek odstupu času treba knihu reflektovať, lebo nič nestratila na aktuálnosti, skôr naopak získala na naliehavosti. Jednoducho – aby sa znepokojili aj tí, ktorí už pokladajú usporiadanie v strednej Európe vďaka integračným procesom za stabilné, konsolidované, bezkonfliktné, čestné a medzinárodne garantované.
   O komplikovaných slovansko-slovanských vzťahoch vieme aj bez akejkoľvek knihy, ale 400-stranový zborník z Pardubickej konferencie (22. – 24. 4. 2004), vydaný s finančnou podporou International Visegrad Fund, je evidentne vytvorený v intenciách prehlbovať slovanskú oikofóbiu (averziu k vlastnej krajine - opak xenofóbie). Azda za všetky príspevky spomeňme poslednú kapitolu, ktorú napísal Attila Simon s viac ako signifikantným názvom Plány na slovanskú expanziu v pohraničných oblastiach Česko-Slovenska a s podtitulom Nacionálne momenty počas realizovania pozemkovej reformy a kolonizácie v medzivojnovom období. Poznamenajme, že autor pôsobí vo Forum Institut v Šamoríne (www.foruminst.sk), ktorého internetová stránka je v maďarčine a ktorý finančne podporuje Open Society Institute, Budapest.
   Ako vidieť – geopolitická hra o strednú Európu zo strany niektorých vplyvných kruhov - napriek mnohým optimistickým fatamorgánam – intenzívne a ostentatívne pokračuje, pričom sa v nej neuplatňujú zásady fair play alebo aspoň racionálnej empatie a ústretovosti, ale naopak sa v nej rozdúchavajú nebezpečné resentimenty - záporné emocionálne postoje, prejavujúce sa v pocite krivdy a v pomstychtivosti.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)