Príspevok k poznaniu

   Každá národná literatúra, vrátane slovenskej, má svoje rozličné vrstvy, okruhy a odtiene. V určitých polohách – a to je aj prípad publikácie autorov Michala Hronca a Michala Francisciho ml. s názvom ČRIEPKY a s podtitulom Zo života dolnozemského farára Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Michala Francisciho (Eko-konzult, Bratislava 2012) – je nenahraditeľným príspevkom k poznaniu našej bližšej či vzdialenejšej minulosti s významovým presahom do súčasnosti i do modelovania budúceho usporiadania spoločenských vzťahov.
   Dozaista nie je špecifickou črtou iba nášho vlastného prístupu k dejinám, že ich oficiálny obraz má v mnohých aspektoch skôr charakter politickej karikatúry ako spoľahlivej faktografie, zodpovednej analýzy historických udalostí a ich kompetentného usúvzťažnenia v jednotlivých vývojových etapách i v determinujúcich medzinárodných siločiarach.
   Knihy typu Čriepky patria do kategórie svedectiev, ktoré sú dôležitým predpokladom pre kontinuálne dopĺňanie autentických poznatkov. Len ich prostredníctvom možno účinne eliminovať skreslenia priebežne spôsobované dobovou propagandou a kumulované účelovou interpretáciou útržkov rozličných administratívnych dokumentov. Nové knižné dielo je o to vzácnejšie, že sprístupňuje javy z takej citlivej oblasti, akou je život slovenskej minority na Dolnej zemi vo víre kľúčových momentov, zvratov a metamorfóz 20. storočia. Ich súčasťou je aj dodnes zahmlievaná téma výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)