Odlievanie zvonivých slov

   Poeta natus (rodený básnik) Pavol Stanislav (vlastným menom Pavol Pius) aj vo svojej najnovšej zbierke básní s podmanivým názvom PRÍLIVY A ODLIVY (Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2012) potvrdzuje a prehlbuje vlastné nezameniteľné miesto v súčasnej slovenskej poézii i v širších medzinárodných súvislostiach.
   Zvolený titul signalizuje a symbolizuje striedavé stúpanie a klesanie mora (z ktorého pochádza život na Zemi) spôsobené príťažlivosťou Mesiaca a Slnka. Spontaneita básnického výrazu ako nenútený prejav vnútorných zákonitostí prenáša na čitateľa rytmické pulzovanie, vyplývajúce z podstaty duchovného i materiálneho bytia.
   Básnik nevdojak prilieva olej do ohňa (rozdúchava vášne tlejúce v hĺbke každého človeka) a mimovoľne odlieva posvätné predmety (vpúšťaním roztavených slov, myšlienok a znakov do presných tvarov básne formuje zvony, sviečky a ďalšie hmotné pomôcky pre naplnenie duchovných potrieb ľudskej existencie).

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)