Lenka Procházková v Bratislavě

   Spisovatelka Lenka Procházková přijala pozvání bratislavského klubu slovenské Společnosti Prometheus k uskutečnění přednášky a besedy k problematice restitucí majetků církvím v České republice. Stalo se tak v sobotu 16. 3. odpoledne v Zrcadlové síni bratislavského Primaciálního paláce.
   V úvodní přednášce pro přítomné stoupence světského humanismu na Slovensku, které tato společnost sdružuje, se věnovala celé historii vývoje vztahů mezi českým státem a církvemi, s důrazem na majetkovou stránku těchto vztahů. Nejvíce pozornosti pak věnovala objasnění vývoje těchto vztahů po vzniku samostatné ČSR, s důrazem na posledních dvacet let, během nichž se ona sama, v duchu svých osobních trvalých mravních maxim, stala přední osobností hnutí proti nezákonným a nemravným požadavkům církví - v čele s církví katolickou - na získání majetků, které tyto církve nikdy nevlastnily.
   V následné besedě spisovatelka ochotně a zcela otevřeně odpověděla na řadu otázek posluchačů a sama si se zájmem vyslechla informace, jak byly a jsou obdobné otázky řešeny na Slovensku. Nebyla překvapena rozsahem majetkových nároků církví, především římsko-katolické, překvapily ji však informace o rychlosti a zákeřnosti slovenských pravicových popřevratových vlád, s nimiž byly tyto - rovněž nezákonné majetkové nároky církví - vyslyšeny a Dzurindovým podpisem na smlouvě s Vatikánem potvrzeny. Se zájmem si vyslechla i informaci, že žádná ze slovenských církví neplatí daně z vlastněného movitého i nemovitého majetku, ani daně z jeho pronájmu či prodeje. Po těchto sděleních ji samozřejmě vůbec nepřekvapilo, že dosud na Slovensku nebyl oficiálně zveřejněn přesný soupis veškerého majetku, které církve získaly do vlastnictví a již řadu let jej bez respektování zákonů Slovenské republiky spravují.
   V závěru tříhodinového setkání poděkovali všichni jeho účastníci Lence Procházkové potleskem vstoje za její občanskou statečnost, s níž čelí často i velmi neslušným až zákeřným formám boje proti ní a jejím nejbližším spolupracovníkům ze strany některých českých představitelů katolické církve a těch jejich stoupenců, kteří tuto církev v jejich nezákonných, protilidových majetkových nárocích ze zištných důvodů podporují.

Autor: po


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)