Čtenářská anketa Unie českých spisovatelů


   1. Proč skončil socialismus?
   Socialismus neskončil, socialismus žije. Žije v myslích, žije v osobách, skupinách, žije. V Evropě byl dočasně znovu nastolen dříve existující kapitalismus. Podoba je jiná, nesrovnatelná s kapitalismem v buržoazně-demokratické předmnichovské republice. Jak to bylo všechno jednoduché, spravedlivé, demokratické, sametové. I zvolený prezident Václav Havel přísahal na socialistickou ústavu. A já se ptám svých spoluobčanů: Posloucháte televizi, rozhlas, čtete noviny? Ano! Proč mlčíte? Vraždy, sebevraždy, zlodějny nemající v minulosti obdoby, dluhy státu, rodin, bezdomovectví, nezaměstnanost, rozvrat ve společnosti, v rodinách, to je náš život. Tomu se říká demokracie? A co volby prezidenta, to byl kolotoč. Opříst sítí lží a pomluv voliče, to byl cíl dnešní vládní koalice. Nepovedlo se? To je dobře. Lidé začínají myslet a jednat.

   2. Myslíte, že kapitalismus se už přežil?
   Nepřežil, bude ještě dlouho působit. Nelze očekávat, že bude provedena změna způsobu života lidstva, jak se říká – ze dne na den. To není pole. Jeden rok zaseješ obiloviny, příští rok dáš na stejné pole okopaniny, a to je změna. Společenské řády se mění staletí. Otrokářský, feudální, kapitalistický. To není jen přání, to je pokrok, v technice, ve způsobu myšlení, jednání. Traktor při orbě nahradil krávu, koně, voly. Nejmenší částicí už není atom, jak se učila naše generace. Lidé v Evropě už nežijí ve skalách, ale na Kamčatce v iglú ano.

   3. Jak by měl vypadat nový společenský řád?
   Co to je - nový společenský řád? Jsou to lidé, je to technika a jaká, jsou to přirozené, tedy normální přírodní podmínky? Bouře, lijáky, tajfuny, je to sucho nebo záplavy? Lidé budou žít tak, jak se přizpůsobí pokroku ve vědě, technice a v mezilidských vztazích. To bude ten nový společenský řád.

   4. Co je nutné, abychom jako stát byli suverénní a zachovali si národního ducha?
   Ve světě žije mnoho různých národů, národnostních skupin. Lidé hovoří mnoha různými jazyky. Většina lidu na této Zemi se hlásí k té zemi, k tomu národu, jazyku, způsobu života, zvyků a tradic, kde se narodili, kde prožili svoje dětství, mládí, celý svůj život. To je také odpověď, kde chci žít, pracovat, radovat se ze způsobu svého i života svých rodných, svých přátel a s nimi společně si zachovat suverenitu i národního ducha.

   5. Dělá náš stát kulturní politiku?
   Jak a pro koho? Kultura je podřízena způsobu života, politické a ekonomické situaci jednotlivých národů. Kultura není jen divadlo, film, zábava, tanec apod. Kultura to je celý náš život. To je úroveň bydlení, životního prostředí, to je odívání, pracovní prostředí, to jsou mezilidské vztahy, to je náš každodenní život. U nás je nemocná politická kultura a ta si žádá radikální léčení, nové myšlenky, nové politiky.

   JAROSLAV CHALUPECKÝ, Ing., absolvent VŠZ (1924)

Autor: JAROSLAV CHALUPECKÝ


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)