Nibiru

   V pátek 30. srpna 2013 se v Brně konal křest Almanachu Nibiru 2013. Editorkou celého projektu byla brněnská autorka Ivana Blahutová, kterou jsem požádal o zodpovězení několika otázek.

   Jak vznikla myšlenka vydání Almanachu Nibiru 2013? Jak vznikl název almanachu?
   Nápad vydat almanach se zrodil při mailové korespondenci s výtvarníkem Oldřichem Páleníčkem v prosinci 2012, tj. zrovna v období, kdy končil mayský kalendář. Konec mayského kalendáře měl být spojen s údajným koncem světa, ve skutečnosti však znamenal pouze konec starého a začátek nového dějinného cyklu. Prorokovaná zkáza byla spojována mj. s ničivým působením tajemné planety Nibiru na naši matičku Zemi. Alespoň takto dotyčné téma pojímala různá senzacechtivá média. Apokalyptické vize spolu se skutečnými katastrofami všeho druhu doprovázejí lidstvo odpradávna a pochopitelně zaujímají své stálé místo i v umění. Zmíněný „zeitgeist“ roku 2012 zapůsobil i na nás, přesněji nás vyprovokoval k literární reakci na dané téma. Sama jsem v létě 2012, řadu měsíců před vznikem plánu vydat almanach, napsala povídku s titulem Nibiru. A když jsme pak s Oldřichem Páleníčkem vedli diskusi o zaměření almanachu, dospěli jsme posléze právě k názvu Almanach Nibiru 2013 s podtitulem Znovu po konci světa.

   Almanach vydala Unie českých spisovatelů. Kteří autoři se projektu zúčastnili?
   Vzhledem k omezeným vydavatelským možnostem jsme museli oslovit autory podle určitého klíče. Nebylo v našich silách obrátit se na členy Unie českých spisovatelů s hromadnou výzvou a dát šanci všem potenciálním zájemcům, ačkoli by tato metoda byla nejspravedlivější. Počet autorů byl limitován množstvím ilustrací (linorytů), které byl schopen náš výtvarník Oldřich Páleníček v plánovaném termínu vytvořit. Nakonec byl počet z předpokládaných deseti navýšen na maximálních jedenáct účastníků. Jejich jádro představují tvůrci nějakým způsobem spojení s Brnem a jeho okolím, což byl další klíč výběru, klíč „lokálpatriotický“ a zároveň praktický. A konečně posledním klíčem se stala spolupráce s pražským nakladatelstvím Balt-East, jež almanach vydalo a do jehož autorské „stáje“ náleží mnozí jak z brněnských, tak mimobrněnských básníků a prozaiků z řad členů UČS. Vyjmenuji je v abecedním pořadí: Michal Černík, Václav Franc, Pavel J. Hejátko, Věra Klontza-Jaklová, Taťána Králová, Miroslav Orava, Karel Sýs, Marie Veselá a také já sama. Vedle těchto devíti přijali naše pozvání ještě dva slovenští hosté, renomovaní literáti Pavol Janík a Ján Tužinský, oba rovněž čestní členové UČS.

   Takže jsou v Nibiru 2013 zastoupeni i slovenští autoři? A dokonce i autorka žijící v Řecku?
   Ano, účast slovenských autorů má svůj symbolický význam, poněvadž letos uplynulo dvacet let od zániku společného státu Čechů a Slováků. I v tomto smyslu lze odkázat na podtitul almanachu Znovu po konci světa (čili „čeští a slovenští spisovatelé znovu spolu i po konci federace“). A máte pravdu, že díky prozaičce a překladatelce Věře Klontze-Jaklové sahá autorský okruh vlastně od Moravy, Čech a Slovenska až do Řecka. Věra se sice před nedávnem z Řecka vrátila do Brna, kde působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, leč je stále s Řeckem pevně svázána jak pracovně, tak rodinně.

   Kdo almanach ilustroval?
   Jedenáct černobílých linorytů, ke každému autorskému příspěvku jeden, vytvořil grafik Oldřich Páleníček, jak bylo řečeno, nejenom výtvarník, ale zároveň spoluiniciátor a hnací motor našeho almanachu. Musím v této souvislosti zdůraznit, že autoři, jak už to nyní u nás chodí, netoliko přispěli svými texty bez nároku na honorář, ale museli si společně sponzorovat i základní náklady na tisk knížky. V případě Oldřicha Páleníčka to pak znamenalo ještě vyšší míru nezištné, nezaplacené práce a časového nasazení. Pro 110 autorských exemplářů dále jako dárek vlastnoručně vytiskl barevně tónované volné grafické listy, takže každý básník a prozaik od něho obdržel ilustraci svého konkrétního textu v podobě signovaných linorytů. Kvůli těmto originálním grafickým listům byl také zvolen netradičně velký formát knihy – A4. Jsem Oldřichovi nesmírně vděčná za vynikající spolupráci i za jeho osobní přátelství.

   Almanach vydalo nakladatelství Balt-East. Jak probíhá spolupráce s tímto nakladatelstvím? A kde lze almanach získat?
   Spolupracuji s panem Antonínem Drábkem, majitelem pražského nakladatelství Balt-East, sedm roků, a právě proto jsme se s důvěrou obrátili na něho. Je to velmi laskavý člověk a obětavý nakladatel. Vždy dbá na dobrou technickou kvalitu své produkce a vychází autorům vstříc i tím, že se zároveň snaží minimalizovat finanční náklady na vydání. Bohužel, tento „netržní“ přístup je však pro něho z ekonomického hlediska často ztrátový.
   Almanach Nibiru 2013 vyšel v nákladu pouhých 200 kusů, z nichž jenom 90 je určeno k prodeji. Knihu lze zakoupit v různých internetových knihkupectvích, jako je např. Kosmas, Knihy ABZ.cz, e-shop Knihy Dobrovský, Filmarena.cz, Dobré knihy.cz aj. Stačí zadat titul knihy do vyhledavače na síti a objeví se řada odkazů na odpovídající e-shopy.

   Jak proběhl křest almanachu?
   Křest se konal v pátek 30. 8. v elegantním prostředí Galerie pod Petrovem v Brně. Osobně se dostavilo pět autorů textů a spolu s nimi i výtvarník a nakladatel; a přišlo i hodně hostů – milovníků literatury, takže sálek byl obsazen do posledního místa. Coby editorka jsem návštěvníkům krátce představila všechny básníky a prozaiky našeho almanachu. V hlavní části programu pak vystoupil se svým hudebně-básnickým recitálem Pavel J. Hejátko, jenž do repertoáru zařadil rovněž úryvek vlastního „nibiruovského“ textu nazvaného Poema této zimy. Fotografie ze křtu knížky si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách Výboru národní kultury Brno (www.vnkbrno.cz/fotogalerie).

   Je Nibiru 2013 ojedinělým výstupem autorů zde publikujících, nebo už chystáte další projekty?
   Velmi bych si přála, aby na Almanach Nibiru 2013 navázaly obdobné projekty i v dalších letech, přičemž je jedno, zda ve stejném či v jiném autorském složení. Coby editorka se však už takovou akci sama organizovat nechystám, alespoň ne v příštím roce. Jako prozaička bych se ale samozřejmě zapojila s radostí.

   Hovořil VÁCLAV FRANC

Autor: IVANA BLAHUTOVÁ, VÁCLAV FRANC


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)