Trvalá platnosť bez sezónnej poplatnosti

   Tvorba popredného českého básnika európskeho významu Karla Sýsa (*1946) predstavuje rozsiahlu kolekciu, veď od elektrizujúco úspešného debutu Newton na neúrody jablek (1969) vydal desiatky kníh - básnických zbierok, súborov esejí o výtvarnom umení a literatúre, básnických próz, publikácií podnetnej publicistiky, lyrických diel pre deti i prekladových titulov (najmä francúzskej proveniencie - Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert, Paul Éluard, Arthur  Rimbaud, Paul Verlaine, Alfred Jarry a ďalšie výrazné osobnosti).
   V rámci medzinárodnej výmeny kultúrnych hodnôt zasa verše Karla Sýsa obohatili duchovný svet čitateľov mnohých krajín v prekladoch do desiatok jazykov. Som rád, že som mal možnosť zostaviť a prebásniť reprezentatívny výber z jeho ľúbostnej poézie, ktorý pod názvom Veľká vrecková láska vyšiel vo vydavateľstve CCW (Bratislava 2006). V stručnej sprievodnej poznámke som vtedy konštatoval, že dlhoročný prezident Únie českých spisovateľov a vedúci redaktor elitného literárneho časopisu Obrys-Kmen asociatívnou obraznosťou nadväzuje na modernu, prekliatych básnikov, avantgardu (surrealizmus) a filozofiu marxizmu. Židovstvo, ktoré je organickou súčasťou jeho tvorby, vyjadruje neodňateľnú zodpovednosť za osud sveta, aby sa ľudstvo systematicky humanizovalo v duchu etického odkazu najstaršieho monoteistického myšlienkového systému a imaginatívneho modelu, ktorého cieľom je pozitívne meniť človeka ako vznešenú a dôstojnú bytosť, ale aj sústavne zdokonaľovať a optimalizovať podmieňujúce spoločenské okolnosti individuálneho i kolektívneho bytia.
   Uvedené kľúčové poslanie Karel Sýs s mimoriadnym mysliteľským nasadením a s maximálnou metaforickou efektívnosťou napĺňa aj vo svojej najnovšej obdivuhodnej knihe APOKALYPSA PODLE JOBA (Periskop, Příbram 2013).
   V (post)biblickej štruktúre sa zračia mnohé dimenzie estetickej intenzity a originality, ako aj morálnej naliehavosti a absolútnosti nevšednej básnickej výpovede. Bez zveličenia treba zdôrazniť, že nesmierna umelecká pôsobivosť, intelektuálna prenikavosť, životná múdrosť a osobná statočnosť povyšujú každý detail diela na solitérnu hodnotu sui generis, zároveň sceľujú verše do zmysluplných stavebných útvarov v rámci jednotlivých básní i v rámci programovej usporiadanosti súhrne cieľavedome komponovanej publikácie.
   Nemôžem v tejto súvislosti nepripomenúť, že som v januári 2007 - ako vtedajší predseda Spolku slovenských spisovateľov - podporil nomináciu Karla Sýsa na udelenie Nobelovej ceny za literatúru. Svojím najnovším tvorivým počinom autor nesporných kvalít, ktorý nikdy nezľavuje z náročných poetických i názorových kritérií, opäť potvrdil trvalú platnosť vlastného výnimočného lyrického kreditu, ktorému je cudzia akákoľvek poplatnosť sezónnym pseudoumeleckým módam i prechodným nezodpovedným sociálnym doktrínam.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)