Tri bodky namiesto trojvršia - Nepodarok s názvom Slovensko

   Po dvadsiatich rokoch existencie súčasnej samostatnej demokratickej Slovenskej republiky musím zodpovedne konštatovať, že slovenské etnikum historicky nedozrelo na vlastné spravovanie svojich vitálne dôležitých funkcií.
   Niet pochýb, že v postavení národnostnej menšiny v rámci českej (československej) štátnosti by dnes slovenská kultúra mala podstatne priaznivejšie a dôstojnejšie podmienky na rozvoj ako v doterajšom ovzduší duchovného maloroľníctva a materiálneho príštipkárstva.
   Zo živorenia na hranici či za hranicou kultúrneho zániku nás dozaista nevymania ľudia, ktorí síce sami v nijakej etape historického vývoja nemali nedostatok finančných prostriedkov a spoločenského vplyvu, ale o to výraznejšia vždy bola absencia ich charakteru.
   Pri niektorých aktuálnych úkazoch a tendenciách akoby naozaj do nášho života priamo z hrobu vstúpil Franz Kafka so všetkým, čo reprezentuje ako zvestovateľ čoraz mizernejšej súčasnosti a prognostik súmraku elementárnych atribútov ľudskosti vo vzájomných vzťahoch bytostí, ktoré stvoriteľ údajne zhotovil na svoj obraz.
   Nie som stúpencom koncepcie vyvolených národov, ale keď sa pozrieme na Západ, konkrétne do Českej republiky či do krajín, kde sa hovorí po nemecky, museli by sme trpieť slepotou, aby sme nevideli civilizačnú úbohosť Slovenska a jeho metropoly, hoci sa mnohí radšej utešujú pohľadom na ešte horšie pomery na východ od nás alebo priamo v rozvojových štátoch tretieho sveta.
   Obávam sa, že naše neudržateľné postavenie a hmlisté vyhliadky by primeranejšie vyjadroval štátny symbol s tromi bokami namiesto trojvršia, ktoré máme – mimochodom – spoločné s vývesnými štítmi či firemnými tabuľami Maďarska a Slovinska.
   Nebudem sa však púšťať na tenký ľad heraldiky, hoci ako dlhoročný reklamný tvorca chápem význam obchodných značiek, ale práve preto si uvedomujem, že prvoradá je vždy kvalita produktu, a tým je v našom prípade nepodarok so starým známym názvom Slovensko.
   Jednoducho si to treba chlapsky priznať a racionálne zrevidovať prežitý slogan do priliehavejšej podoby zvolania: Dosť bolo primitívnej zvrchovanosti! Alebo ak chcete: Dosť bolo zvrchovanosti primitívov!


Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)