Ukrajina – těžké sousto

   Jan Vašek píše v protektorátním Pestrém týdnu 11. září 1943 v článku Šeptalové a válka:
   „Říšský ministr Dr. Goebbels napsal nedávno, že válka současné doby je zápolením, které se rozrostlo do světové šíře. Taková válka se nedá měřit na centimetry. Ústup v rámci pohyblivé strategie, tedy zaujímání nových postavení bez umožnění nepřátelského průlomu (a tento styl strategie můžeme sledovat právě na východní frontě jako na frontě středomořské) je v podstatě operačním pohybem a nechce být ničím víc. Snad bude možné porovnat tyto pohyby s odskoky bojovníka, který zasadí ránu a uhne se protiúderu, aby opět vyrazil a stálými ranami rozmělňoval sílu protivníka. Právě v posuzování velikosti německých úspěchů na východě co do obsazení terénu a zajištění ohromných oblastí a jejich bohatství, právě tehdy se musí jevit ten či onen úhybný pohyb a vzdání se rozvráceného pruhu území skutečně neporovnatelným. Co znamená například vyklizení rumiště jménem Charkov proti držení plodností hýřící Ukrajiny?“
   A Emanuel Moravec v projevu k české mládeži o prvním Dni mládeže v neděli 12. září 1943 se rozohňuje:
   „Na počátku července v minulém roce jsem na Václavském náměstí prohlásil, že do roka českou mládež nikdo nepozná. Zmrzačené duše mi tehdy odpověděly úšklebkem. Nezmýlil jsem se, když jsem ve vás, moji mladí kamarádi a kamarádky, věřil. Ukázali jste Praze, své vlasti, naší Velkoněmecké říši i celému světu, že česká mládež nemíní prospat dobu, že česká mládež čekala pouze na povel, na jasná slova silné víry a na pevné vedení. Nezklamal jsem se ve vás…
   Pro naše protivníky bylo velikým zklamáním, že německé armády počátkem léta na východě nepřešly do útoků. Obrana, kterou se německé vrchní velení spokojilo, znamenala pro naše nepřátele výstrahu. Vůdce neudělal Churchillovi a Rooseveltovi radost a nezasadil své strategické zálohy na východě do útoku. Věděl, co se kuje v Itálii a proto přenechával Stalinovi přechodnou radost z vědomí, že je letos útočníkem…
   Evropa má dnes konečně to, co dávno potřebovala, jednotné vedení, jednotnou spravedlnost, která dá každému národu, co si zasloužil v tomto boji o budoucnost celého lidstva. Nikdy ještě nevlál říšský prapor tak vysoko, jako je tomu právě nyní, nikdy neměla Říše větší úkoly, než právě dnes.“
   Fotografie z ústupu wehrmachtu doprovázely texty:
   „Momentky z protiútoků, energických a úspěšně prováděných na úsecích, kde se nepřítel pokouší rušit odsuvné pohyby, jež německé vojsko provádí k plánovanému zkrácení východní fronty.“
   „Při odsuvných pohybech německého vojska na východě ničí pionýři všechno, co by nepříteli mohlo prospět.“

Autor: ks


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)