Zamyšlení nad právě skončenou anketou Obrysu-Kmene „Které tři kulturní počiny v roce 2013 považujete za nejvýznamnější?“

   Obraz doby je vytvářen snahou těch, kdo usilují o naplnění svého práva: Tvořit.
   Pročítal jsem pečlivě všechny zdejší příspěvky tázaných na uvedenou otázku. Byl jsem překvapen, a to příjemně, šíří a množstvím kulturních počinů roku 2013. Stále se v kultuře něco pozitivního děje, stále to žije a říkám slovy dnes již klasika JN: Dokud se dýchá, ještě se neumřelo.
   Jistě by si mnozí literáti přáli větší vstupy (své) literatury do šíře kulturní fronty, ale v situaci, kdy „peníze nesmrdí“, se každá vydaná kniha, zvláště kniha sbírky básní vydaná vlastním nákladem, počítá za malé vítězství. Také se to domnívám, a to s plným vědomím skutečnosti, že v rámci Evropy se nemusí česká kultura za nic stydět a jaksi čecháčkovsky se omlouvat. Kultura a kulturnost našeho života je stále ještě vnitřní potřebou většiny národa. I když je zřejmé, že nově budovaná „kulturní centra“ v každé vísce, v každé obci, jsou spíše legálním tunelem než kulturním přínosem. Kultura začíná u dobrých chodníků a dobrých mezilidských vztahů. To však je již jiná kapitola jiné otázky.
   Za nejvýznamnější kulturní počin v roce 2013 považuji právě možnost o předložené otázce přemýšlet, z čeho vybírat, zvažovat a veřejně mluvit. Platforma Obrysu-Kmene stále žije a domnívám se, že po dvaceti letech dospívá ve statného junáka.
   P. S. Nedejme se zmást excesy různých „instalací“. Nejedná se o kulturní počinek; jedná se o propagaci vlastní osoby, skrývanou za pojem Kultura, za pojem Tvorba, za pojem Umění. Slovo „umění“ má významový základ v obsahu pojmu „umět“.


Autor: BŘETISLAV KOTYZA


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)