Logo Obrys-Kmen

 Číslo 18
Příloha internetového Obrysu - Kmene
1. prosince 2005 


Brendza

MESAČNÉ HODINY
Boris Brendza

   Výber z básní 2000 – 2002

   Zo zbierok:
   Obrazce, 2000
   Mesačné hodiny, 2002
   IV.

   biely vlk
   sedí a saje pohľadom
   vlhko z prachu
   lačným pohľadom
   vlhko cez rotujúce zrkadlá

Staré nádraží    vlk rozbesnený pádmi
   vlk panujúci divým prekliatím
   vlastník skrehnutého času
   strážca cesty
   do večnosti

   biely vlk
   starší ako nebo
   a starší ako živí
   klipká kosťou
   čeľusťami drví strach
   znovu a znovu
   ožíva mlčaním
   stále a naveky

   (zb.Obrazce, VSSS 2000)


   VIII.

   motýľ
   krídlami všade
   motýľ
   krehkejší od popola
   saje nektár
   kvetom podsvetia
   usmiaty
   čosi šepká
   prachom na krídlach
   šepká
   že uletí
   po všetkom
   medzi čas

   (zb.Obrazce, VSSS 2000)


   X.

   ktosi pred oltárom
   čaká na spásu
   ale tá nechce prísť
   ktosi sluhov prosí
   aby sa postavili na čelo
   prešli potichučky hmlou
   očistili si topánky
   a vstúpili bosí
   do priepastí
   kam vteká šťava
   z nabodnutých lebiek
   po kvapkách
   hlbšie od možného dna
   kamsi do stredu ľadových brehov
   do katakomb
   kde jeho výsosť
   s obrovskými uránovými očami
   kradne a vešia
   kostoly do vzduchu
   a ona mu prúdi hrivou
   plniac všetko
   stúpajúc všade

   ktosi pred oltárom
   čaká na spásu
   čaká spasu
   ktorej sa nechce
   nechce prísť

   (zb.Obrazce, VSSS 2000)


   XIII.

Zbraň    svetlo bliká
   svetlo tmavne
   svetlo hasne

   dym je oddelený

   tam

   kde bludisko
   končí
   cvrčkovia vyťahujú
   zo stuhnutých vŕb med
   vtrú ti ho do žíl
   a urobia ťa neviditeľným

   mysliac na teba
   snažia sa rozumieť
   že si ľad
   len ukrutný štípajúci ľad
   ľad pod kožou
   ľad pod mäsom
   ľad pri kostiach
   ľad leptajúci bozkami
   ľad ohňom tepaný
   ľad ľadom topený
   pomaly
   vyvliekaš
   včerajšie kože
   do pračudesných dní

   (zb.Obrazce, VSSS 2000)


   V.

   I.
   Strom bzučí,
   vťahuje navlhnuté korene,
   mieša sa v šťavách briez.
   A beží...
   kam beží?
   Reťaze miesto konárov
   rozvŕtané oblakmi.

   Kam beží.
   Bosými pažami,
   dlaňami, strhanou kožou.
   Kam beží.
   Zvrstvený, zvrásnený.
   Strom sa potkýna a padá.

   II.
   Padá v pustých horách.
   Pretláča sa vnútrom vzduchu.
   A už iba tlie
   z letokruhotiel
   na kúsku svojej severnejšej strany.

   III.
   A strom?
   Strom sa už nepohne.
   Nemá prečo.

   (zb. Mesačné hodiny, VSSS 2002)


   XVI.


   Odsúdenie na večnosť
   Odsúdenie
   na spoznávanie svojich matiek

   Čaká
   Čaká

   Kdesi v diaľke
   V horiacom dreve
   V spomalene sálajúcich plameňoch

   Bežanie púšťou
   po horizontoch poblúdení
   po horizontoch neviditeľna
   Iba rozpálená hladina
   akoby sa vystierala
   strácala a znovu nachádzala

   Akoby sa menila na kožu
   obaľujúcu žiariaci bod
   v tme

   (zb. Mesačné hodiny, VSSS 2002)


   ----

Ufo    Ramenom dvíha vodu.
   Studňa.
   Plnšia ako more.
   Stará studňa v starom dvore.
   Plnšia ako more.

   Okolo trsy tráv.
   Okolo drobný štrk.
   Klobúk, zvyšky kože.

   Chlapec žuje jablko.
   Ohryzok zahodí,
   pozrie dnu a zvolá:
   „Hola, holá!“
   Studňa zvolá:
   – hola, holá –

   Pádom a či hlasom
   rozhúpaná hladina.
   Dovtedy krotká, nehybná.

   „Horiace víno leje na rozpálenú zem!
   Och studňa ťažšia ako sen.“

   Okolo trsy tráv,
   okolo chladný srieň.
   A na okne sedí páv,
   a maľuje slnku tieň.

   (zb. Mesačné hodiny, VSSS 2002)


   Mesačné hodiny
   ----

   Hodina plná hodín.
   Hodina plná hodín.
   Spieva cez padajúci dážď.
   Spieva cez padajúce sviece.

   Len krotne, posúva stopy do iných diaľok.
   Čaká, kým lúč neodhalí ďalší deň.
   To si kvety šepcú, neuvädnúť, neuvädnúť.
   To len čas snorí, popod kamene a skaly.


   Do roklín sa spúšťa suť,
   v tichu hĺbok zabudnúť,
   v tichu hĺbok zabudnúť,
   do roklín sa sunie suť.
   Cez pásy bleskov tiahne do červena,
   cez pásy bleskov v prašnom plátne oblečená,
   padajúca do stratena.

   Otvorená svetlom spoza zatočených lúk.
   Rozpálená zem.
   Pieskom zahryznutým do kolien.
   Pieskom plaziacim sa ako tieň.
   Spoza útlych štíhlych lúk.
   Kdesi v diaľke praská zvuk.

   Nazrie do tmy bledou zrenicou
   až to v hĺbkach zakvíli,
   a zovrie čosi ako krk.
   Ticho vtlačí chladný dym,
   naspäť do tmy, do roklín.
   Trblietavou dlaňou strhne načrtnutý sen,
   hodina bez mena,
   v krajine unavených stien.


   V spomalenom páde, takmer celkom na dne,
   počká na ceste s nebeskými topoľmi.
   Počká a vkročí do vopred hluchých hovorní,
   Zavolá slzami, napojí dlane.

   Slzami zavolá, napojí dlane.
   V belasom údolí, kam chodia spať slnká,
   kde hladina neduní, kde len sladko žblnká.
   V nekonečnom svitaní, v počiatočnom ráne.

   Slzami zavolá, kŕčovité pláne,
   počká na ozveny vyslovené v prázdne.
   Počká na slová o výške nekonečnej,
   počká na seba, počká na nádej.

   Predhorí v tisíckach ďalších tušení,
   vzplanie opakmi pravidelných tiel,
   zhorí v roztúženom plameni,
   dotlie a uchopí počiatok aj cieľ.


    ......

Tunel    Hodina plná hodín.
   Hodina plná hodín.
   Si čistejšia ako jas v zrkadlách.
   Nevinnosť priezračná.
   Kto ti povie
   čokoľvek.
   Kto ti nezamlčí.
   Chladne popolavá
   padajúca ako láva.
   Z čudných víchrov,
   z krajín unavených stien.
   Povedz, čo je a nie je sen.

   Povedz, čo je a nie je sen.
   Povedz, či polnoc je skutočný deň.
   Povedz, či nádej nie je len ďalší klam.
   Povedz, či povraz dočiahne ku hviezdam.

   Povedz, kde krása nebude zas len lož.
   Povedz, či poprosiť o pomoc nôž.
   Povedz, či to, čo v diaľke tak žiari,
   je už tá krajina dúhových tvárí.

   (zb. Mesačné hodiny, VSSS 2002)   Boris Brendza
    Narodil sa 2. 2. 1979 v Bratislave. Navštevoval Základnú školu na Kalinčiakovej ulici, potom Strednú priemyselnú školu strojnícku. V roku 1998 sa stal redaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, od roku 2000 je šéfredaktorom. V súčasnosti študuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vydal dve básnické zbierky: Obrazce, 2000, a Mesačné hodiny, 2002. Tvorbu publikoval v Dotykoch, Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku, Psom víne, Národnej osvete, Nedeľnej pravde. Jeho cykly básní odvysielal Slovenský rozhlas.

Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
Optimalizováno pro Internet Explorer 4.x, rozlišení 800x600
© 2001 - 2005 Obrys-Kmen