Logo Obrys-Kmen

 Číslo 18
Příloha internetového Obrysu - Kmene
1. prosince 2005 
DLAŇ

Příloha internetového
Obrysu - Kmene

Vychází jako občasník
v rámci internetové podoby
literárního týdeníku
OBRYS - KMEN


FUNKCE
PODĚKOVÁNÍ


Odraz


Redakce Dlaně vyjadřuje své nejupřímnější poděkování panu Mgr. art. Pavolu Janíkovi, PhD., předsedovi Spolku slovenských spisovateľov a ostatním našim slovenským přátelům za spolupráci při přípravě tohoto čísla Dlaně. Mgr. Ivaně Blahutové za uspořádání a výběr materiálů. Ing. Gustavu Zlatému za ilustrační fotografie a fotomontáže.


DLAŇ TAJEMNÁ, STRAŠIDELNÁ, ABSURDNÍ


Měsíc ÚVODNÍ SLOVO
Autor: Ivana Blahutová

PRVNÍ NOC U MRTVOLY
Srpnové slunce právě zapadlo... Obloha nad Petřínem a Hradčany vzplanula v nejžhavějších krvavých růžích, když - plíživým krokem, s rukama na prsou skříženýma a se zrakem cudně k zemi sklopeným opustila klášterní fortnu.
Autor: Jakub Arbes

ZLOČINNÝ ŽIVOT ELLERYHO HARKINSE
Dvě povídky ze souboru próz Stvoření z jeskyně
Ellery Harkins byl posmrtně jmenován řádným členem Klubu přátel Fantomase. Stalo se tak po zralé úvaze a s laskavým svolením samotného Elleryho prostřednictvím média.
Autor: Ivo Fencl

SVRČEK
Krvavý chrbát slnka žiaril nad korunou dunajskej hrádze ako žeravá podkova a pomaly klesal za ňu. Lužný les už tienilo riedke šero jesenného večera. Hugo z diaľky počul pleskot rabujúcich boleňov.
Autor: Ján Tužinský

ČAS JASU
Rubal jako mátoha. Vkleče v mokrém marastu a zbrocený štiplavým potem. Mlel z posledního. – První sfárání poté, co se jakž takž zvrávoral z horké nemoci. Ještě předevčírem úplný lazar. Ještě předevčírem rozhicovaný do fantasu a mrmlající cosi pod peřinou.
Autor: Ivana Blahutová

MATURITNÝ OBLEK
Tři povídky Pavola Janíka: Maturitný oblek, Návšteva, Strach zo svetla
Báseň Ponorka do vesmíru
Autor: Pavol Janík

V LABORATÓRIU
Ukážky zo zbierky O Rafinérii a iné polobásne
Autor: Dušen Valúch

ČREPINA V DUŽINÁCH
Výber z básní zo zbierok Cudná Noc v Paríži, Dráždenie dažďa, Smädné čarodejstvá
Autor: Marián Grupač

ZEMĚ ZVANÁ MORAVA
Ukázka z knihy Sága krále Laurina
Autor: Georg Kraus

MESAČNÉ HODINY
Výber z básní zo zbierok Obrazce a Mesačné hodiny
Autor: Boris Brendza

RELATIVITA
Básně
Autor: Július Lomenčík

Město
INFO
DLAŇ TAJEMNÁ, STRAŠIDELNÁ, ABSURDNÍ

V tomto čísle Dlaně se můžete těšit na sugestivně melancholickou poezii BORISE BRENDZY (1979), na hořce vášnivé verše MARIÁNA GRUPAČE (1973), na surreálně realistický apel básně PAVOLA JANÍKA (1956), na stroze výmluvné reflexe zraněného světa z tvorby JÚLIA LOMENČÍKA (1961); a pro odlehčení nálady také na nonsensový a hravě hororový humor DUŠANA VALÚCHA (1952).
Milovníkům prózy s motivy tajemna pak pro chmurné zimní večery nabízíme šest různých pojetí. Z české literatury zde nesmí chybět slavný spisovatel romanet JAKUB ARBES (1840-1914), z jehož odkazu jsme vybrali méně známou povídku První noc u mrtvoly. Na arbesovsky ponurou atmosféru stylově navazují horory IVA FENCLA (1964), ve kterých autor s nadhledem uplatňuje inspiraci žánrovou klasikou (H. P. Lovecraft, E. A. Poe). Současně je do Knihovny Obrysu-Kmene zařazována celá kniha Iva Fencla Stvoření z jeskyně a jiné povídky. Novelku s prvky sci-fi nazvanou Čas jasu dodala IVANA BLAHUTOVÁ (1958). Tři povídky PAVOLA JANÍKA (Maturitný oblek, Návšteva, Strach zo svetla) takřka vzorově reprezentují tři umělecké kategorie: groteskno, absurdno a hororově zabarvené bizarno. Fantasy žánr zastupuje ukázka z románu GEORGA KRAUSE (1948) Sága krále Laurina s ilustracemi Jany Holečkové. A konečně v povídce Svrček JÁNA TUŽINSKÉHO (1951) si vychutnáte mistrovsky vypointovaný střet všednodenní, nudné skutečnosti s nespoutaným fantasknem, které číhá v každém z nás. Svými fotografiemi toto číslo DLANĚ výtvarně doprovodil GUSTAV ZLATÝ (1979).

Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
Optimalizováno pro Internet Explorer 4.x, rozlišení 800x600
© 2001 - 2005 Obrys-Kmen