MILAN BLAHYNKA

Máme svobodu slova?

Na to je hned pět kladných odpovědí. Samozřejmě máme. Zaručenu ústavou. Máme ji, ovšem pokud (my spisovatelé, publicisté, dokonce i myslitelé, každý, kdo píše, mluví, obrací se k veřejnosti) máme navíc peníze nebo někoho, kdo je ochoten je vydat, aby naše svoboda slova mohla dojít svého naplnění. To už ústava nezaručuje. Ale o tom už bylo svobodně napsáno dost.

Druhá kladná odpověď: Ano, máme svobodu slova. Jenže je nám to víceméně k ničemu, i když šťastnou náhodou máme peníze. Neboť slovo v čase televize a inflace slov už nic nebo téměř nic neznamená. Navíc je snadno odvolatelné pod odzbrojující záminkou, že situace se změnila, okolnosti jsou jiné. Dané slovo třeba i knížete? K smíchu.

Bojím se ptát: není krásné, statečné, úctyhodné úsilí o svobodu slova ve světě slovní a obrazové záplavy, která vše splachuje, vlastně už směšné?

Třetí kladná odpověď: Ano máme svobodu slova. Jenže: kdo my? Přirozeně my všichni. Stoupenci pravdy, spravedlnosti, snášenlivosti, empatie, přírody, dobra a lásky vůbec, ale i ti druzí, kteří mají jiný a často přímo opačný názor na to, co je pravda, spravedlnost, co přírodě člověku, národu, lidstvu škodí a co naopak prospívá. Svoboda slova? Ne spíš vybíjená?

Čtvrtá kladná odpověď: Ano, máme svobodu slova. Strašné je ovšem, že jsou slova dobrá, hřejivá, přátelská, láskyplná, ryzí, ale taky zlá, falešná, nenávistná. Pozná se vždy a hned a všichni poznají, která jsou která a dají na ně bez nároku na zisk a slávu, ačkoli by trhli víc, kdyby na ně nedbali? Máme čas včas oddělit zrno od plev? A to je už i

pátá kladná odpověď: Ano, máme svobodu slova. Jenže ve světě, kde o zdaru, dobrém místě v kupé i v podniku, a také ve slovní přestřelce rozhoduje často pádná pohotovost, a ne úvaha, víc odvaha než rozvaha, ve světě, kde už nejde jen o peníze, ale o „rychlý prachy", je svoboda slova jen s č.o., časem omezeným; bere, kdo tomu světu poslouží slovem hned teď.

Lze se divit, že velká část literatury, a to právě ta, co sklízí ceny a pozornost médií ve službě světu rychle obíhajících peněz, je záležitost jen sezónní? Ani krásná, ani pravdivá, ani osvobozující, ale prostě zbrklá?

Ano, máme svobodu slova. Ó, my se máme.

 

Předneseno na Kongresu UČS 17. května 2014