PAVOL JANÍK
Medzi čitateľské hity sa nepochybne zaradí najnovšia kniha Stanislava Suju ZÁKLADY ETIKETY A PROTOKOLU (Orego, Praha 2013).
Tohto roku to bola už druhá autorova publikácia – po jeho predchádzajúcom úspešnom titule Neopomenutelné maličkosti – Z diplomacie i odjinud. Sám životný príbeh autora, ktorý by mohol dostať podobu atraktívneho románu, nevdojak potvrdzuje, že aj malé Slovensko môže dať svetu významné osobnosti.
Renomovaný predstaviteľ literatúry faktu – na rozdiel od mnohých iných spisovateľov z tejto oblasti – neodpisuje z prameňov rozličnej spoľahlivosti, ale čerpá z vlastných bezprostredných skúseností rozhľadeného človeka, ktorý sa 23 rokov obratne pohyboval na najvyšších poschodiach svetovej diplomacie a politiky.

Popri iných dôležitých postoch bol podpredsedom dekolonizačného výboru Valného zhromaždenia OSN i predsedom právneho podvýboru OSN pre mierové využitie kozmického priestoru. Kľúčovými bodmi jeho odborného pôsobenia nesporne boli funkcie veľvyslanca v New Yorku (OSN) a vo Washingtone (USA). Nezanedbateľným profesionálnym prínosom i zdrojom inšpirácie dozaista bola aj misia poradcu poslanca Európskeho parlamentu – filozofa, historika a polyglota Miloslava Ransdorfa, ktorý ovláda 15 jazykov – vrátane angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, portugalčiny, maďarčiny, holandčiny, gréčtiny, latinčiny a jidiš.
Stanislav Suja popri už spomínaných dielach vytvoril viaceré knihy, ktoré sa svojou prirodzenou závažnosťou zaradili do zlatého fondu faktografickej literatúry: Modré prilby (Bratislava), Operace modré barety (Praha), Svědectví němých dubů (Praha), Zahraničná politika ČSSR (Bratislava, spoluautor Ivan Brož), Washington D. C., Umenie diplomacie (Bratislava, pseudonym Milan Balušek), Po prečítaní spáliť, zničiť (Bratislava), Svět zleva (Praha, spoluautor M. Ransdorf).
Tentoraz ponúka najširšiemu okruhu záujemcov, ale najmä študentom rozličných odborov, profesionálom vo sfére medzinárodných vzťahov, funkcionárom miestnych, komunálnych i celoštátnych ustanovizní, ako aj manažérom a podnikateľom, mimoriadne užitočné kompendium, ktoré v podtitule charakterizuje ako úvod do problematiky spoločenskej komunikácie a správania sa v súradniciach verejného života.
Knihu možno bez zveličovania označiť ako neobyčajne fundovanú a zároveň pútavú učebnicu, ktorá popri rozsiahlej autorskej časti, obsahujúcej všeobecne záväzné pravidlá a množstvo praktických rád, poskytuje aj podstatné prílohy v podobe rozhodujúcich medzinárodných dokumentov, upravujúcich vzťahy medzi štátmi a pôsobenie ich oficiálnych predstaviteľov.
Preto si dielo určite nájde svoje miesto v knižnici každého človeka, ktorý chce disponovať potrebnými odbornými znalosťami, ale aj esenciou dlhoročných ľudských a profesionálnych skúseností.