vp

Dne 7. července 1894 se narodil budoucí filolog a překladatel Ferdinand Stiebitz (120 let).

Překládal z řečtiny (Aischylos - Oresteia; Sofoklés - Oidipus, Antigoné, Élektra; Euripídés – Médeia; Aristofanés - Lysistrate) a z latiny (Ovidiovy Proměny a Apuleiovy Proměny). Zemřel v roce 1961. Jeho překlady naposledy vyšly v osmdesátých letech. Díky jeho činnosti jsme se mohli seznámit s těmito velkými díly starověku.

 

Dne 9. července si připomínáme 180. výročí narození velikána českého národa, básníka a spisovatele, Jana Nerudy (1834). Básnické sbírky Hřbitovní kvítí, Písně kosmické, Balady a romance, Prosté motivy, Zpěvy páteční, ale i prozaické dílo (Malostranské povídky) snad dodnes vzbuzují v každém Čechovi milé představy.

 

Dne 10. července 1889 se narodil básník a spisovatel Jan Vrba. Své dílo věnoval životu sedláků na Chodsku (narodil se v Klenčí), v němž viděl zachování zdravého národa.

Z rozsáhlého díla, které bylo kdysi oblíbenou četbou, uvádím Člověk boží, Kniha z přírody.

 

V červenci se také narodili: 1854 skladatel Leoš Janáček (160 let) a umělecká kritička Renata Tyršová (160 let); 1904 skladatel Iša Krejčí (110 let); 1914 prozaik a básník Jiří Valja (100 let); 1919 literární kritik Jiří Hájek (95 let); 1924 literát Jiří Havel (90 let); 1939 zpěvák Karel Gott (75 let).

 

V červenci zemřeli: 1869 fyziolog Jan Evangelista Purkyně (145 let); 1929 básník Bohdan Kaminský, spisovatel Karel Elgart Sokol a historik Jaroslav Goll (všichni 85 let); 1934 literární vědec Otakar Zich (80 let); 1939 malíř Alfons Mucha (75 let); 1944 básník Karel Vokáč (70 let); 1949 básník Petr Křička a skladatel Vítězslav Novák (oba 65 let); 1969 literární kritik Jaroslav Janů a spisovatelka EvaVrchlická (oba 45 let); 1974 kritik, historik a dramatik František Götz a básník Stanislav Krejčí (oba 40 let); 1994 dramatik Miroslav Stehlík a skladatel a klavírista Rudolf Firkušný (oba 20 let).