V zadání je psáno: Tři počiny! Neboť platí, že do třetice… S omluvou zůstanu u nižší číslovky. Je smutným zjištěním, že mnohá zklamání zastiňují drobné radosti. Historie se opakuje, stále oprávněněji chováme nedůvěru ke všemu vychvalovanému a propagovanému. Kvalitní je opomíjeno, poměřováno nikoli obsahem, ale jmény tvůrců.

Převážně těch z metropolí. Také kultura je o penězích. Kde se jich hrubě nedostává, nastává obecný úpadek. Přesto nacházíme zářivé body. KNIHA AFORISMŮ Jiřího Faltuse, obsahující pečlivě cizelovaná úsměvná mementa, nutí k zamyšlení nad sebou samými. Měla by se stát povinnou četbou (nejen předních) politiků. Kdyby četli pozorně a vzali si ponaučení, nejeden by mohl s omluvným úsměvem poopravit trapné postoje, vyhnout se ostudným blamážím.

Na protipólu vězí obrovské zklamání. Stát přes absurdně vysoké dary v rámci tzv. restitucí nadále hodlá přispívat církvi na opravy kostelů, ale dopustil se ostudy vpravdě světové – uzavření Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou a přestěhování exponátů do depozitáře. V zemi s respektem ke kulturním tradicím by se patrně musel poroučet přinejmenším ministr kultury.

FRANTIŠEK UHER, spisovatel