po

Poviedku slovenského spisovateľa Pavla Janíka Emilia uverejnil v aktuálnom vydaní literárny časopis STAND Magazine (Volume 13(2) – #206 - May 2015), ktorý začal vychádzať v Londýne v roku 1952.

V súčasnosti periodikum vydáva rovnomenná nezávislá spoločnosť s podporou univerzít vo Veľkej Británii (School of English at University of Leeds) a v USA (Department of English at Virgina Commonwealth University). Periodikum je k dispozícii v prestížnych knižniciach a univerzitách na všetkých kontinentoch.Poviedku preložila Heather Trebatická(rodená King), ktorá pochádza z Londýna. Absolvovala štúdium anglického jazyka a literatúry na Manchester University. Od roku 1967 žije na Slovensku, kde pedagogicky pôsobí na Univerzite Komenského. Jej preklady troch divadelných hier Pavla Janíka vyšli v kanadskom univerzitnom časopise Toronto Slavic Quarterly (No 9 - Summer 2004) (University of Toronto - Academic Electronic Journal in Slavic Studies).

Pavol Janík (1956), básnik, dramatik a prozaik sa narodil v Bratislave, kde vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov (2003-07), tajomníkom SSS (1998-2003, 2007-13) a šéfredaktorom časopisu SSS Literárny týždenník (2010-13). Je čestným členom Unie českých spisovatelů a členom redakčnej rady časopisu UČS Literatura Umění Kultura. Jeho diela doteraz publikovali v 20 krajinách.