JOSEF ONDROUCH

Internetové Novinky na Seznamu.cz jsou v Česku nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem. Mají měsíčně 3,8 milionu reálných uživatelů, kteří vygenerují na 275 milionů zobrazených stránek, 18 mil. přehrání videí. Po registraci v rámci Pravidel se můžete zúčastňovat diskusí. Průměrná denní návštěvnost je 1 180 278 a počet diskutujících přesahuje i 500 příspěvků k jedné novince. Hlavní stránka má na tři desítky rubrik.

V diskusi k uveřejněným příspěvkům vyjadřují čtenáři názor na některé články a komentáře Novinek. Nenechává mě lhostejným vlna nepochopení či nenávisti, zaměřená proti národnosti, barvě pokožky, jež je více nebo méně zjevným rasismem.

Na despektem až urážkou naplněný výraz „Rusáci“ jsme si už nějak zvykli. Ten, ale i podobně urážlivý patvar „USák“, jsou odporné výrazy. Být redaktorem, tak bych je do Novinek nepustil. Jsou podle mne v rozporu s normální slušností.

Daleko horší je to s posunem významu slov Řek, Řecko, řecký. Řecko a Řekové pro mne byli vždy, od přečtení legend a balad, eposů Iliady a Odyssey, něčím posvátným. Oblíbenými spoluobčany se stali i potomci 14 000 většinou žen a dětí, kteří u nás našli nový domov na útěku před terorem občanské války a diktatur nastolených Churchillem a jeho vojáky, kteří přinesli místo osvobození Aténám v roce 1944 okupací. Potomci někdejších vyhnanců u nás dodnes žijí. Z mnoha se stali úspěšní spoluobčané. Jmenujme za mnohé třeba zpěvačky Marthu a Tenu Elefteriadu nebo sympatického majitele Kofoly Jannise Samarase. Četní návštěvníci Řecka se utvrdili v úctě k zemi, kolébce naší kultury. Oblíbili si nejen dech beroucí památky dávných časů, ale hlavně milé lidi a pohostinnou sympatickou zemi.

Bylo tomu tak, než nás začal učit Kalousek, že Řek je nezodpovědně rozhazovačný marnotratník a to na náš účet. Přišel s tím už před pěti lety, když strašil Řeckem se svojí předvolební složenkou. Už v roce 2010 uplatňoval jako poplašnou zprávu to, co téměř unisono šíří Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Komise EU napříč politickými stranami a čeho je uznávaným autorem Wolfgang Schäuble. Jde o nejtvrdší lichvářský způsob, jak dostat Řecko se vzpurnou levicovou vládou na kolena. Noviny v USA pro tento způsob pokoření Řecka našly výraz „německá krutost“.

U nás bychom mohli říct, že jde o politiku „německého Kalouska“. Tragédií je, že i na stránkách Novinek, kde přiřadili k Řecku rovnítko marnotratníků vyhýbajících se práci a žijících na cizí účet, to zabralo. Podíl viny na tom mají právě nepříznivé články Novinek. Komentátorem přispívajícím zasvěcenými informacemi je tam Thomas Kulidakis. V kritické době byl ale také jediným komentátorem, k němuž Novinky vyloučily diskusi. Nebylo to proti Pravidlům, jimiž se redakce sama tak ráda ohání?

Mám s tím svou zkušenost. Jako autor, snažící se vystupovat na obranu etnik různých barev pleti vím, jaké nenávistné reakci se autor píšící proti xenofobii a rasismu vystavuje; ani hrozba šibenicí nechybí. Označení za „sluníčkáře“ je běžné. Potěší, když tihle rasisté stejně označí papeže Františka. Ale není hrozné, aby normální člověk měl starost i o své bezpečí?

Je na pováženou neutrálně souhlasný tón Novinek a hlavně spontánní ohlas ve výzvách účastníků diskuse k ostnatému drátu nabitému elektřinou, stavbě koncentráků mimo města a dokonce v nějaké pustině v zahraničí, kladení minových polí a střílení. To už tady přece bylo a skončilo to válkou s desítkami milionů obětí. Dodnes platí rozsudky nad zločinci a dokonce poslední ještě žijící viníky odsuzujeme. Jak to, že tolerujeme výzvy plné rasismu, nenávisti, výzvy ke zřizování koncentráků, vyhrožování minovými poli a střílením dnes; nejen že je tolerujeme, ale bez jednoznačného odmítnutí a odsouzení uveřejňujeme. Kde jsou komentátoři, jako je Mitrofanov? Co na to Novinky, Právo a politici? Najdou aspoň špetku odvahy postavit se jasně na odpor nenávistnému rasismu, vyhrožujícímu ostnatým drátem pod elektřinou, minovými poli a kulometnými hnízdy; dokud je ještě čas?

Za tento příspěvek jsem sklidil výrazně minusový ohlas. V tažení proti skrytému rasismu, vyhrožování, urážkám a demonstracím rasistů s připravenými šibenicemi se snažím pokračovat i na stránkách Novinek, a myslím, že ne vždy bez úspěchu.

Nejlepší, ale i nejhorší zkušenost jsem zaznamenal, když v diskusi k návštěvě místopředsedy vlády ČR Pavla Bělobrádka u sudeťáků v Bavorsku jsem se setkal nejprve s největší frekvencí kladných ohlasů k mé kritice Bělobrádka vůbec; když jsem o předsedovi lidovců napsal:

Jen potvrdil, že lidovci už zcela otevřeně navazují na agrárnickou stranu. Jejím kamarádem byl Henlein, dnes je to Posselt. Tehdy podporovali Sudeťáky a byli nejaktivnější v kolaboraci už během tzv. 2. republiky a za Protektorátu, vždy vyhranění proti odporu Čechů a Slováků, jehož symbolem se stal Beneš, jeho vláda a celý náš domácí i zahraniční odboj. Místo toho, aby se hlásili k odkazu Beneše a toho, co pro nás ztělesňuje, zrazují tuhle zemi. Pokud zůstalo Sobotkovi alespoň něco cti, měl by místopředsedu své vlády okamžitě odvolat a s agrárníky ukončit koaliční spolupráci. Kdo nectí své dějiny, nemá právo na budoucnost!

Dlouho jsem se ale z nesmírně kladného čtenářského ohlasu neradoval. Krátce nato mi redakce Novinek oznámila, že:

Tento příspěvek odporuje pravidlům názorového fóra Novinky.cz.
S dodržováním těchto pravidel jste vyslovil/a souhlas při registraci.
Pokud budete i nadále vkládat příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly, přístup do názorového fóra vám již nebude obnoven.
Hezký den
redakce

Bylo to po uveřejnění mého následujícího příspěvku:

Bydlím nedaleko mariánskolázeňského hřbitova. Je tam většina německých jmen. Velkou část hřbitova nazvali Berlínským: Pochovávali tam ženy, milenky a děti nacistických pohlavárů, kteří si je sem uklízeli i z bombardovaných měst. Umíraly tady i tisíce Němců z ruské fronty. Taky prof. Lessing zavražděný už 1933 těmi, na něž jste hrdý. Ctím Mariánky Edwarda VII., Goetha, ale ne těch odsunutých zrádců Československa, jejichž potomkům se jezdíte klanět. Mariánky miluji a hlásím se k jejich historii anglického krále a básníka - Němce, který by se určitě nehlásil k nejtemnější historii těch nejkrutějších Němců, jejichž potomci s vaší pomocí opět zvedají hlavy. Mimochodem, nejste spřízněn s Hendrychem? Byl tajemníkem ÚV KSČ. V „reálném socialismu“ vychovali bohužel i takové Moraváky, jako jste vy."

V Novinkami vymezeném rozsahu do 1000 písmen včetně mezer jsem se pokoušel reagovat na jmenovité napadení, které Novinky uveřejnily, když daly slovo Igoru Hendrychovi, který na moji adresu napsal:

Ty hnoju z Marienbad, pakuj z tama odkud jsi tam přitáhnul. Tvoje babka tam na hřbitově určitě neleží, ale ti Němci tam mají praprababky… Hňupe.

Napsal jsem redakci Novinek několik e-mailů, žádaje vysvětlení, proč jsem byl vyřazen za údajné porušení Pravidel a v čem jsem je porušil. Nabídli mi amnestii, když o ni požádám. Nevěda, čím jsem se provinil, požádat o amnestii jsem ani nemohl. Když jsem nabídku amnestie odmítl a žádal znovu Novinky o vysvětlení, jak a v čem jsem pravidla porušil, byla mi bez toho, abych o amnestii žádal, podivná „amnestie“ Novinkami udělena. Za své pochybení se mi ale Novinky neomluvily. Mohu se tak nadít, že při dalším vykonstruovaném obvinění z porušení pravidel mne Novinky definitivně z názorového fóra vyloučí tak, jak mi pohrozily?

Nejde v případě neutrálně pozitivních stanovisek k útokům proti sluníčkářům, při toleranci šibenic a všech možných výhrůžek vůči zastáncům diskriminovaných, Řeků a bídou, nemocemi, násilím a válkami pronásledovaných uprchlíků, o druh cenzury?