PAVOL JANÍK

Musím predsa len vyjadriť určité prekvapenie, že sa publikácia z oblasti filozofickej literatúry stala bestsellerom a zaradila sa medzi desať najlepších kníh roka podľa The New York Times Book Review. Prihodilo sa to dielu, ktoré pôvodne vyšlo pod názvom Why Does the World Exist? s podtitulom An Existential Detective Story (Liveright, New York 2012), teda doslova: Prečo svet existuje? / Existenciálny detektívny príbeh. V češtine ho vydal Prostor (Praha 2014) s mierne pozmeneným pomenovaním PROČ EXISTUJE SVĚT? / EXISTENCIÁLNĚ DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ (preklad Martin Pokorný, zodpovedný redaktor Luděk Čermák).

Moje počiatočné rozpaky z filozofického trháku pramenili z našich miestnych pomerov, kde sa za mimoriadne úspešné pokladajú najmä kuchárske knihy herečiek či moderátoriek, prípadne tlačou šírené klebety rozličného stupňa, typu a rozsahu. Americký autor Jim Holt však predviedol skutočne obdivuhodný literárny a vedecký výkon. Prispievateľ viacerých renomovaných periodík knižne debutoval titulom Stop Me If You’ve Heard This / A History and Philosophy of Jokes; Zastavte ma, ak ste to počuli / História a filozofia vtipov, prvé vydanie 2008).

Do čitateľského okruhu v českom jazyku, do ktorého prirodzene a tradične patria aj slovenskí percipienti, významný edičný čin esejistu Jima Holta uviedol profesor pražskej Karlovej univerzity – sociológ, filozof a teológ Tomáš Halík. Pravdaže, kniha skôr kladie otázky a podnecuje myslenie, ako by prinášala jednoznačné odpovede či riešenia záhad bytia. Autor odmieta akýkoľvek náboženský, ale aj vedecký fundamentalizmus a spolu s najlepšími mysliteľmi sveta si uvedomuje, že najväčším výkonom rozumu je uznať hranice rozumového poznania. Preto nenáhodne recenzia knihy v The New York Times Book Review z 8. 11. 2012, ktorej autorom je profesor Institute for Advanced Study in Princeton – fyzik Freeman Dyson, nesie názov: What Can You Really Know?, čiže Čo môžete naozaj vedieť?

Dielo sa dotýka viacerých sfér myslenia a vedeckého bádania, preto Jim Holt zvolil aj formu kompetentných dialógov s poprednými osobnosťami, reprezentujúcimi širokú škálu špecializácií. Výsledkom nie je ani populárno-náučná učebnica, ani žurnalisticky povrchné rozhovory. Základnou otázkou, okolo ktorej krúži inšpiratívna kniha hodnotnej intelektuálnej zábavy, znie: „Prečo je niečo skôr než nič?“

Medzi najkurióznejšie reakcie dozaista patria dve nasledujúce. Podľa renomovaného profesora filozofickej teológie: „Boh je taký dokonalý, že nemusí existovať!“ Odborník na zenový budhizmus namiesto odpovede sa pokúsil autora knihy udrieť päsťou. V tejto súvislosti Jim Holt sucho poznamenal, že zrejme to je zenový kóan (teda zvyčajným racionálne logickým chápaním neriešiteľný, ergo neprijateľný problém).

Ale nechajme pôsobiť filozofickú detektívku s otvoreným koncom jej vlastným textom bez ďalšieho komentovania. Dielo newyorského esejistu si nepochybne získa pozornosť náročnejšieho publika aj v našich plytších literárnych vodách.