PAVOL JANÍK

Recenzia pripravovaného revolučného scenára

Na Slovensku sme si už zvykli, že za najpredávanejšie knihy z oblasti tzv. pôvodnej tvorby sa pokladajú rozličné škandalózne publikácie, ktoré nemajú nič spoločné s umeleckou spisbou a tobôž s literárnou kvalitou. Preto opäť nechcem a nebudem robiť reklamu ani najnovšiemu edičnému titulu uvedeného typu, ktorý sa pokúša presvedčiť verejnosť, že voliči síce môžu vymeniť politikov a politické strany, ale nie oligarchov, ktorí neotrasiteľne stoja v pozadí moci. Napriek tomu autor vyzýva občanov k spoločenskej aktivite. Obraz demokratického systému ako inscenácie s nedotknuteľnými finančnými režisérmi v zákulisí je objektívne pravdivý, ale otázkou ostáva – najmä pri nenáhodnom načasovaní vydania knihy pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami – akú činnosť sa vlastne pokúša autor podnietiť. Ponúka sa len jedna logická odpoveď – zmyslom vynakladaného úsilia je revolučný scenár, čo je veľmi mierne označenie na vyvolanie masových protestov, ktoré môžu vyústiť do občianskej vojny.

Za nijakú zhodu okolností nepovažujem projekt synchrónne odštartovaný na najznámejšej sociálnej sieti, ktorý sám seba charakterizuje ako občiansku kampaň s cieľom donútiť politikov k výraznej zmene v budúcoročných voľbách. Sarkasticky len poznamenám, že autori si potrebujú doplniť elementárne vedomosti, lebo v ich úvodnom vyhlásení chýbalo priveľa čiarok a nemenej ich bolo navyše, teda na nesprávnych miestach textu. Pikantným faktom je, že na propagácii formujúceho sa spoločenskému pohybu sa osobne podieľa niekdajší minister zahraničia s pretrvávajúcim kľúčovým postavením vo viacerých inštitúciách, ktoré bez zaváhania možno označiť ako agentúry amerického politického vplyvu.

Aby som tému nerozširoval donekonečna či do neúnosných rozmerov, uvediem do tretice ešte aspoň jeden príklad. Na Slovensku sa znova objavil človek, ktorý sa na našom území už pohyboval v 90. rokoch uplynulého storočia a v bratislavských kultúrnych kuloároch presadzoval myšlienku, že po nežnej revolúcii, v rámci ktorej predstavitelia starých štruktúr organizovane odovzdali moc sami sebe a svojich potomkom, pričom medzi staronovú elitu prijali aj presne vybraných reprezentantov disentu, bude nasledovať ďalšia revolúcia – a tá musí byť krvavá.

Teraz sa už len trocha obzrime po aktuálnych globálnych siločiarach. Podľa ruských operatívnych informácií v nemenovaných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu americká armáda uskutočňuje experimenty s využitím biologických zbraní. Tieto prostriedky hromadného ničenia by už dávno podľa oficiálnych medzinárodných dohôd nemali vôbec existovať. USA si tiež jednostranne vyhradili právo likvidácie chemických zbraní v podstatne neskoršom termíne, ako to má urobiť Rusko. Podľa vyjadrenia ruského prezidenta sa niektorí americkí stratégovia vážne zaoberajú možnosťou zvíťaziť vo svetovom konflikte bez použitia nukleárnych systémov. V načrtnutej situácii Moskva minulý rok prijala novú vojenskú doktrínu, ktorej súčasťou je obrana raketami s jadrovými hlavicami v prípade reálneho ohrozenia suverenity Ruskej federácie a jej spojencov.

K horúcim novinkám patrí aj zverejnenie nahrávok rozhovoru bývalého gruzínskeho prezidenta, ktorý teraz politicky pôsobí na Ukrajine. V zázname nabáda k zvrhnutiu vedenia vo svojej pôvodnej vlasti práve uplatnením revolučnému scenára, teda zabarikádovaním vládnych inštitúcií a nasadením pouličných bojovníkov.

Vráťme sa na naše zdanlivo málo významné Slovensko, ktoré je však v skutočnosti hodnotným pozemkom neďaleko Viedne. Nazdávam sa, že naozaj netreba podceňovať tlaky, ktorých zmyslom je odstaviť na vedľajšiu koľaj parlamentné voľby a nahradiť regulárnu súťaž politických strán rozpútaním občianskeho konfliktu. Ten by potom ochotne vyriešila príslušná veľmoc, ktorá by situáciu stabilizovala najprv vojenskou a následne civilnou správou. Dúfam, že sa tento zámer nevydarí. Radšej nech banda zlodejov v relevantných politických stranách ďalej pokojne rozkráda našu krajinu.