Píšeme si

MILAN DUBSKÝ

Premiér Sobotka, dávaje najevo k zemím trpícím válkou postoj našich občanů i svůj, rozdává na svých cestách miliony vzdáleným zemím.

Velká část těchto peněz je v položce státního dluhu. Ten budou splácet naše děti a vnukové. Ale v naší zemi je také mnoho našich potřebných občanů, žijících v chudobě, trpících nemocemi, seniorů, na které zapomněli jejich děti a potomci, děti, které odložili jejich nehodní rodičové.

Pomoc těmto našim lidem by měla mít přednost. Ukazovat navenek, okázale jací jsme dobromilové se soucitem a smyslem pro humanitní postoje nebývá upřímné. Je mnoho příkladů v lidských dějinách, kdy nositelé těchto názorů a aktéři přinesli více utrpení, zla a škod než skutky lidí s nálepkami bezzásadoví, byť jejich postoje a jednání byly a jsou odsouzeníhodné. Provozovat charitu lze z něčeho, čeho máme navíc nebo čeho se můžeme zříci.

V mnoha kázáních a mravech je méně lidského pochopení a soucitu než v postojích otrlých cyniků. Mnozí z těchto „elit“ kážou vodu a pijí víno. Elitářské intelektuální „elity“ to těžko změní.