PAVOL JANÍK

Šesť nápaditých básnických miniatúr Michala Brzáka (*1963, Praha) v ôsmich jazykoch a v pôsobivom grafickom dizajne Iva Vičara vyšlo ako súkromná tlač s vročením 2015 pod názvom v češtine, slovenčine, angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine a ruštine DOTYK. Nevdojak si v tejto súvislosti treba zaspomínať na časy, keď v pôsobnosti štátnej kultúrnej politiky vychádzali aj bibliofílie slovenských básní vo viacerých jazykoch.

Autor začal písať básne v polovici 80. rokov 20. storočia a ukladal ich do zásuvky, či rozdával svojim priateľom. V 90. rokoch publikoval v niekoľkých knihách o nápojoch a v odborných gastronomických periodikách o čiernom a zelenom čaji. V rokoch 1996–1998 pôsobil v recesistickej spoločnosti priateľov Jaroslava Haška (Okrašlovací spolek), kde prispieval do Pražských Brejškových novín (referáty a úvahy na rozličné témy zo života Jaroslava Haška). Písal články o rockových kapelách, rozhovory s hudobníkmi a je spoluautorom knihy Vitacit – Spirála času (2011). Poézii sa aktívne venuje od roku 2010. Časopisecky ju publikuje v literárnych periodikách Divoké víno a Obrys-Kmen, resp. LUK (Literatura – Umění – Kultura).

Vydal tri básnické zbierky: Situace 1984 a jiné drobnosti (2011), Soukromý punk (2012), Propaganda (2013). Jeho básne zaradili do almanachov českej poézie – Pastýři noci (2014) a Rybáři odlivu (2015).

Nevšednú publikáciu sotva môže niečo výstižnejšie charakterizovať ako esej popredného básnika Karla Sýsa, ktorú označil ako Predhovor i doslov.

Azda sa už len môžem – popri vďačnosti za estetický zážitok z veršov Michala Brzáka, z eseje Karla Sýsa a z grafického dizajnu Iva Vičara – poďakovať aj za možnosť prekladateľsky sa podieľať na zaujímavom edičnom projekte.