PAVOL JANÍK

Aktuálne politické dianie, založené na formálnej demokracii a reálnej moci politických strán (najmä ich sponzorov), má čoraz výraznejšie črty podceňovania verejnosti, ktorej účasť či neúčasť na voľbách naozaj nemá nijaký vplyv na správu štátu.

Napriek tomu sa ešte vždy môže človek neuveriteľne prekvapiť. Stalo sa to aj 12. 2. 2016 v Bratislave, kde sa konala medzinárodná konferencia s názvom Sociálna demokracia v 21. storočí – bez škrtov a bližšie k ľuďom. Pomenovanie sa na pozadí predsedníctva podujatia skvelo v nepredstaviteľnej grafickej podobe, o čom výrečne svedčí priložená fotografia.

Slovenský premiér, český prezident a ďalší prominenti sedeli pod nadpisom, v ktorom nejaký kreatívny génius nahradil rímske číslice XXI dvoma nožnicami a jednou polovicou nožníc. Azda netreba osobitne vysvetľovať, že nožnice symbolizujú strihanie a (ako ich názov napovedá) skladajú sa z dvoch nožov, takže ich polovica sa dá použiť iba ako nôž, respektíve iný nástroj na rezanie a bodanie.

Čo občanom tentoraz nevdojak odkazuje intelektuálne zázemie politickej strany Smer – sociálna demokracia? Grafické posolstvo možno logicky interpretovať vo vzťahu k voličom len ako oznam stádu oviec – najprv nám poslúžite na vlnu a napokon na mäso.

Ako vieme, garantom platenej komunikácie politickej strany Smer – sociálna demokracia je už tradične minister kultúry Slovenskej republiky. Dodajme, že je to zodpovednosť viac ako symbolická, lebo zo žiadnych nedostatkov sa voči nemu nikdy nevyvodili nijaké dôsledky.