PAVOL JANÍK

V súvislosti s východnou a západnou propagandou treba jednoznačne konštatovať niekoľko závažných skutočností a autentických skúseností – predovšetkým fakt, že východná bola vždy realistickejšia a západná bola tradične úplne absurdná, čo v podstate platí dodnes.

O triezvom prístupe východnej propagandy a nezmysloch západnej svedčí niekoľko konkrétnych príkladov. Počas existencie sovietskeho bloku, ktorého súčasťou bola naša krajina, teda socialistické Československo, sme sa nikdy v školách NEučili, že USA, Británia, Francúzsko či Západné Nemecko, sú zaostalé štáty, ale vždy boli označované ako vyspelé priemyselné krajiny.

Naopak – koncom 80. rokov 20. storočia, keď naši experti navštívili USA, tak im hostitelia ochotne vysvetľovali, ako sa používa sprcha a splachovací záchod. V tom istom období odborníci z USA pri návšteve Československa boli šokovaní, že máme asfaltové cesty, osobné autá a spomínané hygienické zariadenia.

Pokračovanie načrtnutej propagandistickej praxe nevdojak potvrdila aktuálna anketa prestížnej zahraničnej televíznej stanice, ktorá sa vo Washingtone pýtala respondentov, čo vedia o Druhej svetovej vojne. Mladý civilizovane vyzerajúci muž očividne zostal v pomykove. Na pomocnú otázku, kto ju prehral, odpovedal správne, hoci neúplne – Nemecko. Oveľa ťažšia bola preňho doplňujúca otázka, kto v nej zvíťazil. Po krátkom zaváhaní uviedol Spojené štáty americké a po ďalšej pauze pridal Britániu a JAPONSKO. Na milosrdný pokus televízneho redaktora, ktorý sa ho spýtal, či naozaj v Druhej svetovej vojne zvíťazilo JAPONSKO, sebavedome reagoval, že určite.

Vzhľadom na takmer tri desaťročia pôsobenia našej medzičasom čoraz westernizovanejšej propagandy pre istotu pripomeniem, že nespochybniteľne najvýraznejší podiel na víťazstve v Druhej svetovej vojne mal vtedajší SOVIETSKY ZVÄZ, kým JAPONSKO prehralo a ku kapitulácii ho Američania prinútili tým, že si vyskúšali na japonskom civilnom obyvateľstve dve atómové bomby.

Priznám sa, že nemám nijaké vlastné poznatky o Severnej Kórei, ale vo svetle uvedených dôsledkov propagandistického šialenstva mi vŕtajú v hlave vážne pochybnosti o pravdivosti mediálneho klišé vo vzťahu k tejto krajine. Veď aj Slovensko malo v západných televíziách do konca roka 1998 podobu rómskych osád, ktorú odrazu zázračne vystriedali efektné zábery zo zrekonštruovaného historického jadra Bratislavy a ďalších slovenských miest. Je to úplne prirodzené – k moci predsa nastúpila nová prozápadná koaličná vláda, ktorá za sekundu zabezpečila komplexnú obnovu Slovenska.