PAVOL JANÍK

Obdivuhodne neúnavný, chvályhodne vytrvalý a nesmierne produktívny, ale predovšetkým mimoriadne invenčný, nevšedne intelektuálne podnetný a výnimočne emocionálne pôsobivý básnik európskeho významu Karel Sýs ponúka čitateľom ďalšiu knižnú kolekciu skutočne skvelej lyriky.

Publikácia s názvom BÁSNĚ VŠEHO DRUHU vyšla vo vydavateľstve Periskop (Příbram 2015) s podporou České nadace 2000. Nejde o útly zväzok veršov, ale o 225 strán, na ktorých sa neplytvá priestorom, ani veľkosťou písma. To je, pravdaže, len vonkajšia kvantitatívna charakteristika pozoruhodného edičného projektu, ktorého vnútorná energia spočíva v kvalitatívnych parametroch.

Ako to v tvorbe Karla Sýsa býva zvykom – napriek vysokej miere spontaneity má každá báseň úsporne a dokonalo vybrúsený tvar, v ktorom je slovám tesno a myšlienkové impulzy majú neobmedzenú voľnosť. Skvosty prevažne menších poetických útvarov v relatívnej rovnováhe reflektujú širokú škálu rozmanitých intertextových, kultúrnych, historických a biblických odkazov organicky vkomponovaných do ostrého zacielenia na nadčasové i aktuálne problémy ľudstva.

V umeleckých výbojoch absolútneho či totálneho básnika, ktorý svoju tvorbu doslova žije, pulzuje celé spektrum jeho profesionálne, občiansky a ľudsky nasýteného bytia. K neprehliadnuteľným atribútom lyrických diel Karla Sýsa už tradične patrí nielen filozofická prenikavosť jeho pohľadov, humanistické zaujatie a spoločenská kritickosť, ale aj naliehavá erotická prirodzenosť.

Popri načrtnutej tvarovej a mysliteľskej vynaliezavosti Karla Sýsa sa do jeho prejavu čoraz zreteľnejšie dostávajú aspekty súvisiace s konečnosťou individuálnej existencie človeka, lenže aj momenty vyvierajúce z viery v nesmrteľnosť poézie, ktorú neumlčí ani všadeprítomná komerčnosť a povrchnosť zrýchleného plynutia času v epoche spotrebne orientovaného životného štýlu.

Hodnotná kniha Karla Sýsa má všetky predpoklady strhujúco zaujať a duchovne obohatiť každého vnímavého čitateľa.