PAVOL JANÍK

Renomovaný žurnalista a autor literatúry faktu Dušan Spáčil (1956) začal pred desaťročím publikačne rozširovať sféru svojich tvorivých záujmov o poéziu. Postupne vydal zbierky básní Krajina vláčků Piko (2006), Přebytečný anděl (2008), Hvězdné války (2013), Neználek a Daidalos (2016). V osobitých lyrických výpovediach úspešne zúročuje bohatú životnú a profesionálnu skúsenosť, čím sa mu darí poetické videnie aktualizovať mnohými podnetmi súčasného sveta.

Predovšetkým si spolu s autorom nalejme čistého vína a sucho konštatujme, že poézia už nie a ani nikdy nebude určená pre masové publikum, ktoré je medzičasom dôkladne pripútané k bulvárnym škandálom, televíznym banalitám a počítačovým hrám. V zmysle načrtnutého objektívneho poznania spoločenskej reality treba reflektovať a rešpektovať špecifickú cieľovú skupinu, ktorú predstavujú výlučne pozorní a poučení čitatelia. Tých dozaista zaujme prirodzené spájanie večných básnických tém s myslením a jazykom inteligentného súčasníka, ktorý nestráca schopnosť dieťaťa žasnúť nad najrozmanitejšími detailmi každodenného života.

Lyrické úsilia Dušana Spáčila vyznievajú spontánne a nevykonštruovane, hoci im nechýba kompozičná dôslednosť a premyslená stratégia sústredená na fúziu, v ktorej ozveny českej literárnej tradície a univerzálneho duchovného dedičstva rezonujú spolu s fragmentmi postmodernej skepsy a s útržkami anglických výrazov všeobecne známych najmä z mediálnej komunikácie, reklamného pôsobenia a informačných technológií. Autorovi, ktorému nechýba zmysel pre humor a iróniu, nesporne patrí miesto v galérii civilnej a civilizačnej poézie.