LECH PRZECZEK

• Jeho sebevědomí rostlo přímo úměrně se zvyšováním hladiny alkoholu v krvi.

Výborně si rozuměli. Oba totiž mlčeli ve stejném jazyce.

• Měl opravdu skvělé spaní. Pokaždé usnul tak rychle, jako by ho do vodky hodil.

Jeho posláním bylo vykonávat veřejně prospěšné funkce.

• Měl vrozený talent úspěšně se vyhýbat práci.

Byl vždy připraven na všechno možné i nemožné.

• Když se něco rozdávalo zdarma, nikdy neváhal postavit se do první řady.

Spolehlivě se vyskytoval vždy tam, kde ho bylo nejméně zapotřebí.

• Dobré skutky nemají žádnou promlčecí lhůtu.