JÁN PARADA

Literárny fond 28. 11. 2016 ocenil rozhlasovú tvorbu režisérky, autorky a odbornej redaktorky Mgr. art. Oľgy Janíkovej.

Mgr. art. Oľga Janíková (*4. 9. 1951) absolvovala štúdium televíznej réžie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V rokoch 1977 – 1991 pôsobila ako režisérka Slovesnej umeleckej realizácie Československého rozhlasu. V období 1991 – 1993 a 2002 – 2003 pracovala v Slovenskom rozhlase ako odborná redaktorka.

O rozsahu jej aktivít v oblasti rozhlasovej tvorby svedčí fakt, že v archíve sa nachádza 720 relácií, na ktorých sa podieľala. Režijne spracovala desiatky rozhlasových hier, vrátane svetovej klasiky (napríklad Arthur Schnitzler: Slečna Elza; Eduardo De Filippo: Muž a gentleman; Ira Levin: Chlapci z Brazílie; Henrik Ibsen: Prízraky; Alexander Grin: Partia biliardu), slovenskej klasiky (napríklad Svetozár Hurban-Vajanský: Blíženci), ako aj diel súčasných autorov (napríklad Rainer Werner Fassbinder, Ladislav Švihran, Andrej Ferko, Ján Drgonec. Jozef Repko). Mnohé tituly aj scenáristicky spracovala podľa literárnych predlôh.

Režijne spolupracovala aj na rozhlasovom seriáli Čo nového, Bielikovci?, ktorý sa neskôr premenoval na Králikovcov. Režijne viedla projekt zábavných relácií Variácie (Stanislav Štepka. Milan Markovič, Peter Guldán, neskôr aj Elena Vacvalová a Oliver Andrásy). Režírovala mnoho cyklov večerných rozprávok pre najmenších poslucháčov. O jej mimoriadne dobrom vzťahu k tvorbe pre deti a mládež svedčí fakt, že 12 rokov nielen režijne, ale aj autorsky pripravovala jednu z poslucháčsky najúspešnejších hudobno-hádankárskych relácií Tri oriešky jednej múzy.

Režijne spolupracovala s viacerými poprednými hereckými osobnosťami (napríklad teta Viera Bálinthová, Karol Machata, Viliam Záborský, Ladislav Chudík, Gustáv Valach, Mikuláš Huba, Martin Huba, Eduard Bindas, Dušan Jamrich, Juraj Kukura, Ľubo Roman, Oľga Šalagová, Magda Vášáryová, Emília Vášáryová, Elena Petrovická, Eva Rysová, Viera Strnisková, Magda Paveleková).

V čase, keď pôsobila ako redaktorka pre Rádio Devín, sa podieľala na vzniku populárneho moderného cyklu relácií o umení Pars pro toto. Samostatne pripravovala a moderovala cyklus relácií Najpopulárnejšie básne sveta zameraný na originálnu prezentáciu textov piesní.

So záujmom sa stretol jej cyklus rozhovorov o filozofii životného štýlu s poprednými odborníkmi napríklad na hinduizmus, judaizmus, budhizmus, protestantizmus a podobne s názvom Všetko je inak.

Svoje profesionálne skúsenosti z rozhlasu zúročila aj v období, keď pracovala ako režisérka v slobodnom povolaní (dabing, zvukové nahrávky 80 rozprávok, z ktorých väčšina má muzikálovú formu, televízne portréty popredných básnikov a podobne).

Za tvorbu získala viacero prestížnych domácich i medzinárodných ocenení.

 

Olga Janíková je členkou Unie českých spisovatelů