IVO HAVLÍK

Komorní jihlavská galerie M&K v ulici Hany Kvapilové 24 oživila zájem o obsahem i formou zajímavé dílo předčasně zesnulé grafičky Evy Činčerové.

Výstava reprezentuje úzký výběr díla vynikající umělkyně, je malým holdem a splátkou na dluh, který naše společnost a kulturní veřejnost má vůči mimořádné osobnosti Vysočiny. Narodila se 16. listopadu 1943 v Pelhřimově, dětství a mládí prožila v Jihlavě, z Prahy se do ní v závěru života vrátila, ale město k ní tehdy zůstalo vlažné,“ řekla LUKu galeristka Miloslava Kumbárová.

Předkové Evy Činčerové se úspěšně zapsali do života Jihlavy. Její dědeček z matčiny strany, příjmením Holub, přežil koncentrační tábor v Buchenwaldu, rodina z otcovy strany vyráběla nábytek.

Několik návštěvníků výstavy mi potvrdilo, že ve svých bytech dosud Činčerův nábytek užívají,“ uvedla galeristka, která nevzdává snahu pozvednout zájem o život a tvorbu mimořádné umělkyně.

Kunsthistorik Jiří Mašín postřehl, že figury Evy Činčerové jsou vytvořeny v překvapivé, až nadživotní velikosti a soudil, že „tato díla jsou v grafické tvorbě české současné scény ojedinělá a jedinečná“. Mašín oceňoval soustředěnost Činčerové na postavu nenarušenou žádným přídavným motivem. Tato díla jsou v grafické tvorbě české současné scény ojedinělá a jedinečná.

Také díla z cyklů Vladimír Holan, Osamělí lidé a Dvojice dokazují její smysl pro poetičnost a lyričnost v kontrastu s abstrahující motivací, člověk je současný a zároveň existuje mimo čas, je reálný a zároveň se stává obecně platným typem. Z těchto listů čiší samota a vášeň zároveň,“ soudí Miloslava Kumbárová.

O spolupráci obou žen svědčila pod sklem vystavená krátká douška na novoročence, kterou Činčerová poslala Kumbárové v posledních dnech roku 2004. Připomíná v ní, že v nadcházejícím lednu uplyne čtrnáct let od úmrtí jejího otce a šest let od skonu její matky. Dopis měl fatální pointu: v poslední lednový den 2005 si umělkyni nečekaně vyzvedla smrt. Přišla si pro ni do Bystřice nad Pernštejnem. Dosud nedoceněná grafička žila pouhých jednašedesát let.