LECH PRZECZEK

Spánek se nedostavil

na předem domluvenou schůzku

Čas se prodlužuje

nad únosnou míru

 

Neklidné myšlenky

utržené ze řetězu

vyrazily přímo ke hvězdám

Hledají společníka

v houstnoucí tmě