VĚRA BERANOVÁ

Předneseno na konferenci UČS na téma Vlastenectví? Evropanství?

Vážení přátelé, dovolte mi jen několik poznámek v rámci naší konference. Nechci opakovat podnětné myšlenky zde přednesené, nechci tedy přesvědčovat přesvědčené, ale chci stručně poukázat na možné problémy, na které se podle mého názoru pozapomnělo.

Vycházím z jednoho východiska a tím je půda, na které se naše konference realizuje, tedy UČS, tedy náš okruh zájmu vychází z otázek kultury a umění.

1/ Ve vztahu k zadanému tématu konference, Vlastenectví – evropanství, bych chtěla upozornit, že za citlivější problém naší současnosti považuji Vlastenectví – amerikanizace.

2/ Jak, jakým způsobem je chápáno vlastenectví ve smyslu kultury a umění. Je vlastenectví myšleno jako podpora národního umění?

3/ Existuje v naší současnosti národní umění a jakou má podobu?

4/Jak řeší tento problém takové instituce honosící se názvy Národní galerie, Národní muzeum, Národní divadlo, Česká filharmonie, Moravská filharmonie a desítky dalších? O dramaturgických plánech například naší veřejnoprávní televize nemluvě.

Závěrem bych chtěla upozornit, že alespoň nastínění těchto otázek, i když okrajově, se vyskytuje v akademickém prostředí. Bohužel dnes neexistují seriosní vazby, které by seznámily veřejnost aspoň s některými zamyšleními nad touto problematikou.

Jen pro ilustraci uvedu témata některých vědeckých konferencí, konaných na půdě různých univerzit.

Tak například: Estetické vědomí v hranicích, Vztah estetického a národního vědomí, Slovenská kultura v multikultúrnej Európe, Multikulturalita, interkulturalita, transkulturalita a další.