PAVOL JANÍK

Bohato ilustrovanú knižnú publikáciu DIVOKÉ VÍNO: ANTOLOGIE 2007–2017 s podtitulom Pegas? Kentaur? Satyr..? (Nakladatelství Slovart, Praha 2017) nemôžem nestranne či nezaujato recenzovať, lebo som počas rokov 2007 až 2013 v Divokom víne (literárnom časopise založenom v roku 1964) publikoval množstvo básní, aforizmov, divadelných hier a poviedok – v slovenčine, angličtine i prekladov z českej poézie.

Preto sa sústredím na vecné informácie. V prvom rade treba najmä slovenským čitateľom objasniť, že Nakladatelství Slovart vzniklo v Prahe vo februári 1994 ako dcérska firma Vydavateľstva Slovart so sídlom v Bratislave. Pražské nakladateľstvo vydalo už vyše 2000 českých titulov z produkcie popredných svetových editorov i diela domácich autorov prevažne z oblasti detskej a populárno-náučnej literatúry.

Prezentovaná kniha nadväzuje na antológiu Divoké víno 19642007 (Nakladatelství Slovart, Praha 2007). V desiatich častiach, ktoré zodpovedajú rokom 2007 až 2017, prináša výber z rovnomenného periodika.

Vydavateľ a šéfredaktor Ludvík Hess sa od roku 2005 venuje aj záchrane nechcených detí, a tak sumarizuje zriadenie 70 babyboxov, ktoré poskytli prvotnú opateru 150 novorodencom. K autentickému príbehu jubilanta, ktorý sa 4. februára 2017 dožil sedemdesiatky, patrí rozprávanie o vlastných potomkoch, o vzťahu k ženám, ale aj príhody spojené s chovom koní v jeho žrebčinci.

V tvorbe prominentných autorov literárneho časopisu Divoké víno – Karla Sýsa, Jiřího Žáčka, Michala Černíka, Petra Cincibucha, Evy Frantinovej, Pavla Vernera a desiatok ďalších – rezonujú predovšetkým erotické a citové vzplanutia, s čím korešpondujú aj diela viacerých renomovaných výtvarníkov a fotografov.

Publikácia je určená každému, kto má záujem sa pripojiť k oslave života ako najvyššej civilizačnej a kultúrnej hodnoty.