STANISLAV ZEMAN

Interview s Archimédem

Číslo pí

Kolik má desetinných míst

Archiméde

 

Tolik kolik je odrůd vín

 

A kolik je odrůd vín

Archiméde

 

Kdo ví

Copak se sluší počítat polibky

Miluješ-li do dna

 

Hubený rok

Hubený rok

Jako za groš kudla

Kdosi ji drží hospodáři pod krkem

Cestou na svatbu do Káně Galilejské

Aby zde proměnil víno ve vodu

 

Hádanka dědečkovi

Ač zelené v červenci zmodrá

Ač modré v srpnu zezelená

 

Nejí se to

Pije se to

Co je to

 

Asi nebudu od pravdy dalek

Synku

Víno mého mládí Modrý Janek