PAVOL JANÍK

V šokujúcej knihe Utajená zákulisí (vydavateľstvo Petrklíč, Praha 2009) český autor Miroslav Polreich zúročil svoje dlhoročné profesionálne skúsenosti a nevšedné analytické schopnosti. Medzičasom dielo vyšlo v aktualizovanej a dokumentačne doplnenej podobe pod názvom ŠPIONI V DIPLOMACII a s podtitulom Česká stopa při řešení krizových situací v mezinárodní politice (Nakladatelství Brána, Praha 2016).

Uznávaný expert na problematiku vzájomných vzťahov a špecifických záujmov medzi rozličnými entitami okrem iného konštatuje, že rozdelenie Československa bez referenda bolo správne politické rozhodnutie, pretože zabránilo mediálne vystupňovať animozitu medzi Slovákmi a Čechmi.

Naopak – negatívne hodnotí nevypísanie referenda v prípade vstupu do NATO, pretože bolo zrejmé, že by občania tento krok neschválili. Ešte kurióznejšie vyznieva referendum o vstupe do Európskej únie, kde bol kladný výsledok vopred jasný a jednoznačne ho podporovali predstavitelia všetkých českých parlamentných strán, takže išlo iba o to, kto zinkasuje vyčlenených 200 miliónov Kč na nezmyselnú propagačnú kampaň.

Pozoruhodné sú autorove informácie o privatizácii mocenských štruktúr, pričom zďaleka nejde iba o známe bezpečnostné služby, ochranky či detektívne kancelárie, ale o organizované vojenské útvary a rozviedky, ktoré pracujú úplne voľne v medzinárodnom prostredí. V týchto inštitúciách nerozhoduje faktor národnosti alebo štátnej príslušnosti, ale objednávky a trhovej ceny.

Autor upozorňuje na to, že privátny sektor vždy hľadá možnosť dosiahnuť maximálny zisk. Preto je najvýhodnejšie podnikanie v labilnom bezpečnostnom prostredí, najlepšie priamo v krízovej oblasti. Je to pochopiteľné, lebo cena zahŕňa aj absolútne riziko – smrť. Zbrojársky priemysel a vývoj nielen závisia od napätia, ale sa aj usilujú z hľadiska prosperity ho všeobecne udržiavať.

Prezentované poznatky sú unikátnym svedectvom, pretože Miroslav Polreich sa osobne podieľal na sprostredkovaní dôležitých rokovaní medzi spravodajskými službami USA a Sovietskeho zväzu či neskôr Ruskej federácie.

Od riešenia viacerých historických kríz globálneho významu dospieva k reflexii súčasného stavu a k prognózam budúceho vývoja.

Publikáciu možno charakterizovať ako výrazný príspevok k politologickému uvažovaniu a k objektívnemu pohľadu na pozadie kľúčových spoločenských udalostí. Edičný projekt zároveň potvrdzuje skutočnosť, že špionáž predstavuje najefektívnejší nástroj diplomatického pôsobenia, tak v súvislosti s odvracaním hrozieb vzniku medzinárodných konfliktov, ako aj v spojitosti so schopnosťou nachádzať východiská z labyrintov ozbrojených konfrontácií v najrozmanitejších častiach sveta, do ktorých sa projektujú záujmy rozhodujúcich veľmocí.