JIŘÍ KNOPP

Bylo to v mém raném mládí,

ukradl jsem více kostelů

a také snad pár kaplí –

a teď na to katolíci kápli.

Tak jsem vlastníkem katedrál,

patří mi kostely, kapličky, zvoničky,

pole a louky a na nich kytičky.

Leč pro mne je to velká zátěž,

ať si to všechno vezme papež,

ten si ty katedrály užije,

bude v nich věřícím rozdávat hostie,

hříšníkům, kteří se pomodlili

a kněží jim z vůle Páně odpustili.

A tak páni kněží, žijte dále v celibátu

(vaše děti sice nepoznají tátu),

stačí, když v jednoho Boha věřiti budou,

živte je drobty chleba – tu holotu chudou!