PAVOL JANÍK

Nielen predstavitelia exaktných vied majú oprávnené pochybnosti vo vzťahu k spoločenským (pseudo)vedám. Za všetky možné a najmä nemožné príklady uvediem jeden dostatočne výrečný, ktorý ilustruje znepokojujúcu skutočnosť, že ani pracovníci renomovaných výskumných inštitúcií sa neobťažujú s overovaním elementárnych údajov.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v roku 2005 vydal ambicióznu dvojzväzkovú publikáciu s názvom Vítězové? Poražení?, ktorá prináša rozhovory so zástupcami oficiálnej politiky i tzv. disentu v období normalizácie.

Niekdajší člen Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vedúci tajomník Mestského výboru KSČ v Prahe Miroslav Štěpán v druhej časti edičného projektu na stranách 629 a 630 opakovane NEsprávne uvádza meno známeho československého agenta, ktorý 20 rokov pôsobil v USA, kde sa mu podarilo preniknúť do prekladateľsko-analytického strediska CIA. Jeho zdeformované priezvisko má podobu KECHR, korektne by to malo byť KÖCHER, alebo anglofónnym prepisom KOECHER.

Miroslav Štěpán sa zmieňuje aj o knihe (pod českým názvom) Špion proti špionovi, pričom okrem iného tvrdí: „Knížka o celé záležitosti toho Kechra.“ V skutočnosti sa kniha nazýva SPY VS. SPY s podtitulom THE SHOKING TRUE STORY OF THE FBI’S SECRET WAR AGAINST SOVIET AGENTS IN AMERICA (POCKET BOOKS 1989), teda Špión proti špiónovi – Šokujúci pravdivý príbeh tajnej vojny FBI proti sovietskym agentom v Amerike. Dielo sa uvádza aj ako Spy vs. Spy: Stalking Soviet Spies in America, čiže Špión proti špiónovi: Vypátranie sovietskych špiónov v Amerike.

Z uvedeného je zrejmé, že kniha sa netýka len Karla Köchera a že ho v USA pokladali za významného sovietskeho vyzvedača. Knihu mám – na rozdiel od vedcov z Akademie věd ČR – pred sebou na stole, a tak môžem zodpovedne konštatovať, že okrem úvodných a záverečných častí má 19 kapitol, ktoré prezentujú prípady odhalených sovietskych spravodajcov. Tretia kapitola The Swinging Mole je venovaná rodákovi z Bratislavy – Karlovi Köcherovi. Doslovný preklad nadpisu by znel Svižný krt, ale v celkovom kontexte je to Zhýralý špión, čo súvisí s údajným výstredným sexuálnym životom protagonistu.

Tak si to zhrňme – v Ústave pro soudobé dějiny Akademie věd ČR nemá kto overiť meno konkrétnej historickej postavy a obsah knihy, ktorá má zásadný zmysel pre vecné posúdenie podstatných súvislostí jej profesionálneho pôsobenia. A to sme pri vrcholnej vedeckej ustanovizni vyspelého členského štátu Európskej únie, preto nás nemôže prekvapiť nič, čo sa dozvedáme z účelových výskumných zariadení vytvorených na aktuálnu politickú objednávku, alebo nebodaj zo všeobecne povrchných médií.

K momentálnym hitom internetu patrí audiovizuálny produkt, v ktorom sa používa spojenie „vojaci NKVD“. Sucho poznamenajme, že NKVD znamená Narodnyj komissariat vnutrennich del (Ľudový komisariát vnútorných vecí), čo bolo dobové označenie sovietskeho ministerstva vnútra. Čiže vojaci (príslušníci armády), alebo pracovníci NKVD (teda príslušníci bezpečnostnej služby). To sa však už dostávame k ďalším témam, ktorých dôkladné a detailné objasňovanie by už dnes bolo objektívne nekonečné.