PAVOL JANÍK

Úvodom treba otvorene zdôrazniť, že od vydania prekladu knihy Johna Grishama MAKLÉR (Ikar, Bratislava) i originálu The Broker (Random House, New York) uplynulo 12 rokov. To však nič nemení na aktuálnej potrebe k dielu sa s odstupom času vrátiť práve vzhľadom na jeho kvalitu, ktorá sa z knižného trhu čoraz zreteľnejšie vytráca.

Autor sa vo všeobecnosti pokladá za experta na romány z právnického prostredia, ale v pertraktovanom diele ukazuje dôvernú znalosť psychológie, politiky, lobizmu a rozličných sfér špionáže. Skutočne jedinou vecnou chybou je označenie ruskej vojenskej rozviedky GRU za následnícku organizáciu KGB. Niekdajší Výbor štátnej bezpečnosti (KGB) sa v skutočnosti podľa amerického vzoru rozdelil na Službu vonkajšej rozviedky – SVR (zodpovedá CIA), Federálnu službu bezpečnosti – FSB (obdoba FBI), Federálnu agentúru vládnych komunikácií a informácií – FAPSI (náprotivok NSA) atď. Aj v preklade Aleny Redlingerovej (redigovala Ina Martinová) je len jeden preklep (dvojnásobné uvedenie zvratného zámena „sa“ – pred slovesom i po ňom). Takýto mizivý výskyt nedostatkov je dnes už v oblasti knižného priemyslu absolútnou raritou.

Publikáciu možno charakterizovať ako politický triler, pretože čitateľov prostredníctvom dramatického príbehu zoznamuje s praktikami v mocenskom centre USA, v ktorom sa síce striedajú prezidenti a ďalší politici, ale pretrváva zákulisný vplyv lobistov a tajných služieb. Pozoruhodné sú väzby s renomovanými a dôveryhodnými médiami. V dejovej konštelácii románu je kľúčový investigatívny žurnalista denníka Washington Post napojený na riaditeľa CIA a na jeho žiadosť prináša vyvážené materiály, čo v praxi znamená, že píše v prospech šéfa Ústrednej spravodajskej agentúry. Noviny New York Times v tom istom období na želanie nového prezidenta morálne likvidujú zvyšky dobrej povesti exprezidenta, ktorého bez akýchkoľvek dôkazov na titulných stránkach obviňujú v rámci vymysleného korupčného škandálu. Podobnosť s rozličnými udalosťami, aférami a kauzami v útrobách slovenského mediálneho hnojiska je číro náhodná. Skrátka – aj volení vládcovia a strážni psi demokracie bývajú nahí.

Mimochodom – v románe FBI vyšetruje vykonštruovanú verziu, podľa ktorej predchádzajúci prezident udelil milosť ústrednej postave príbehu – prominentnému washingtonskému právnikovi za úplatok. No prezident mu milosť udelil na návrh šéfa CIA, ktorý advokáta pod iným menom tajne presunul do Európy, zároveň však vyslal signál výzvedným službám Číny, Izraela, Ruska a Saudskej Arábie, aby ho mali možnosť fyzicky odstrániť. Ak by sa to nepodarilo cudzím atentátnikom, má riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby v pohotovosti svoj tím, ktorý vraždí aj občanov USA, lenže radšej nie na vlastnej pôde, ale v zahraničí.

Z kompozičného hľadiska je dielo dejovo asi do prvej polovice relatívne stereotypné. Popri pútavom a pestrom psychologickom prieniku do postáv rozličnej spoločenskej i geografickej proveniencie je text zbytočne zaťažovaný lokálnou jazykovou a historickou faktografiou, ktorá z knihy miestami robí niečo medzi učebnicou taliančiny a turistickou príručkou venovanou predovšetkým Bologni.

Príbeh sa výrazne rozvinie najmä v poslednej tretine 300-stranovej publikácie, pričom asi záverečných 10 % obsahuje neočakávané zvraty a prekvapujúce poznatky, vrátane spôsobov ako rozsiahlymi lesnými požiarmi utajiť štart rakiet, ktoré vynášajú na obežnú dráhu špionážne družice.

Ale nechajme niečo aj pre záujemcov, ktorí môžu i po čase siahnuť po diele, ktoré – na rozdiel od mnohých súčasných literárnych produktov a tzv. bestsellerov – si udržuje vysokú úroveň z viacerých zorných uhlov.