Pavol Janík je všestranný autor, jehož díla přeložili do více než 20 jazyků a publikovali ve více než 30 zemích. Nejnovější výbor z jeho básnické tvorby, který přeložila Smiljana Piksiades, vyšel v srbském nakladatelství Prometej. Přinášíme obálku knihy s vyznáním překladatelky.

„Kde začať? Každé slovo je skvost; každá myšlienka vykryštalizovaná; láska hlboká ako vesmír, venovaná Oľge; každé ročné obdobie obdivované; ľudia, ktorí sa milujú, ctia, s ktorými cíti a o ktorých osud sa obáva; systém, ktorý sa mení bez básnikovho súhlasu... Celý svet, v ktorom Janíkova bytosť existuje a absorbuje ho...

Janík – syn, básnik, maliar, otec, milovník, občan...

Rok 2018 je rokom odpustenia, zmierenia, lásky a rekonštrukcie všetkých Titanicov!“