STANISLAV ZEMAN

Není tomu tak dávno, co bývalá knihkupkyně a nyní poslankyně českého parlamentu v něm p

ronesla něco v tom smyslu, že takový brak, jako je sovětská literatura, by nikdy neprodávala. Proti gustu žádný dišputát.

Například porota hodnotící návrhy na Nobelovu cenu byla svého času jiného názoru. Tuto nejprestižnější cenu na světě, na niž nedosáhl po několika marných pokusech ani Václav Havel, obdržel sovětský spisovatel Šolochov. Tento spisovatel napsal třeba povídku, jež řekne o člověku a lidství víc než některé mnohasvazkové romány.

A rozhodně nesrovnatelně víc než veškeré projevy paní poslankyně, které přednesla ve sněmovně bůhví za kolik let, co v ní sedí.

Vřele doporučujeme, ctihodná paní poslankyně, tuto povídku si přečíst. Má název Osud člověka.