PAVOL JANÍK

Súkromná česká televízia Noe je podľa jej vlastného profilu názorovo a nábožensky ZNÁŠANLIVÁ, APOLITICKÁ, určená pre celú rodinu, založená na tradičných KRESŤANSKÝCH hodnotách, ponúka divákom DUCHOVNÚ HĹBKU a zdravý životný štýl BEZ NÁSILIA a nemravnosti.

Preto ma mimoriadne prekvapilo, že v jej vysielaní našla priestor tradične POLITICKY VYHRANENÁ relácia Štefana Hríba Pod lampou, ktorú pôvodne uvádzala za NEkresťanské peniaze štátna Slovenská televízia. Program medzitým zmutoval zo štúdiovej podoby nekonečného a jednostranného tárania názorovo spriaznených hostí do medzinárodnej diskusie, v ktorej si prítomní navzájom rozumejú len vďaka slúchadlám so simultánnym tlmočením.

V dojemnej atmosfére všeobecného neporozumenia na moderátorove otázky reagovali svojimi DOGMATICKÝMI POLITICKÝMI monológmi podivuhodné postavy, reprezentujúce postoje od nekritického obdivu súčasného ukrajinského režimu cez nabádanie na jeho prenos do Bieloruska až po odmietanie politiky českého prezidenta Miloša Zemana a maďarského premiéra Viktora Orbána, pričom jediným spoločným menovateľom bola duchovne HLBOKÁ a KRESŤANSKY úprimná NENÁVISŤ k všetkému ruskému ako univerzálnemu symbolu jediného ZLA na Zemi, ktoré treba bezpodmienečne odstrániť.

Kuriózne je, že Štefan Hríb, ktorý na Slovensku patrí do skupiny ľudí, čo sa nikdy nezmierili s pokojným a kultivovaným rozdelením Československa, dnes podnecuje ozbrojené konflikty medzi národmi a občianskymi komunitami na území niekdajšieho Sovietskeho zväzu a jeho okolia.

Keďže česká televízia Noe je súkromná a slovenský moderátor Štefan Hríb vynikal nehoráznymi faktúrami za externe dodávanú reláciu štátnej Slovenskej televízii, otázkou ostáva – kto,  prečo a v akej výške financuje tento typ MILITANTNEJ PROPAGANDY, ktorú možno bez zveličovania označiť za súčasť informačnej vojny balansujúcej na hrane rozpútania tretej celosvetovej konfrontácie s nepredstaviteľnými tragickými dôsledkami.

Na záver už len odporúčam, aby sa relácia televízie Noe premenovala na PO NÁS POTOPA.