BŘETISLAV KOTYZA

Jak voní

Jak voní hlína

zamoklá táním sněhu?

Smrtí páchne

čpí odérem narození

 

Parfémem voní prach

po dešti na asfaltu

Jak třpytí se a hořce dýše

přeprchlé stromoví sadu

Jak sladce mdlí

vůně krušpánu a tůjí

zahradou bez úrody

 

Jak ostře štíplá tráva

kořínky táhnouc vláhu

jak voní kosou žnuta

jak senem na seníku

jak dýmem co

plouhá strání

 

Žabincem voní mihotání

mělčiny na rybníce

a kameny v řece

oblostí a chladem voní

Jablíčka česaná k uložení

jak brambory v krechtu

jak pecen chleba voní

k prvnímu zakrojení

Jak dítě voní láskou

můj Bože

jak závratí voní

tajné milování

 

Má milá jak voní?

Dušička po heřmánku

tělo skořicí

ruce ach po Lyzolu

Celá voní touhou brázdy

touhou rozdávání

po meči a po přeslici

 

Kolotoč

Raz dva tři dva dva tři

sklenice piva kroužkují stůl

vyhlížím žluté maringotky

abych si moh´vystřelit na špejličky

abych i letos nezmeškal –

Labutě

Skloněná šíje konzerva muziky

barevné žárovky lakují pleť

svázány železnou tyčí

smí létat jen dokola

raz dva tři dva dva tři

stále jen dokola

Pět kaček za jízdu

štěstíčko v krabici

jsem to i já kdo se zde točí

jsem to i já kdo střílí na růže

je to i můj jediný svět

 

Do rána odlétly

Nikdo z nás netuší

labutě že zpívají jen jednou

jednou a naposled

a ozvěnou zpívaly právě dnes

 

Starý muž

Starý muž snídá starý chléb

drobky dnů cukrátka chemoterapie

černobílý film drhne pozpátku

Starý muž snídá starý chléb

a šeptám sobě –

Nekecej a makej

 

Otisky

Návějí prachu otisky šlépějí

stopy kdys pyšných soch

co kráčejí v nás bez tázání

časomírou vlastní určeny

Narození zvonkohrou

umíráčku klinkání

Žentouru plevy hrudky hlíny

míšeny solí potu

chléb náš to vezdejší

dej nám i dnes ó Pane

a odpusť Nevěřím

 

Post scriptum

Posledním z dluhů povinován jsem otci

plynutí času než odplaví podobu tváře

zděděnou odkazem rodu

stvrzenou vlastnictvím hlíny

Vesnický patriarchát

Nepřístupní spolu vzájemnou rozdílností

a přec

tak velká podobnost vzájemnou propastností

nutí mne hledat v protipólu proč zběhl jsem

Já vesnický syn

Plamének lítosti prohoří lidskou dlaň

co popelem málo jen hřeje

je pozdě pozdě je

Hroudy když bubnují na dřevo

hlínou za nehty splácím dluh

 

Skizza

Všechny časoměrné strojky

přesýpací písky nanosekund

nejsou vždy stejného výsledku cifry

v okamžiku měření oběhu Slunce

greenwichského času

moskovskovo vremja

či zvonkohry pražské Lorety

Každý z nich podle svého plotu

záhybem pěšiny součtu množin

Jedno jen jediné kohoutí kokrhání

nabízí pokaždé znova šanci

zahlédnout skulinou

zakřiveného časoprostoru

čísi nadechnutí k výkřiku

vteřinku zaváhání

 

Židle

Židle přirůstá mi k zadku

bezbolesti vrzání

než dopsal jsem

hrstičku slov řádku

srostli jsme v jedno

čekáním

na Mistra Wang Wej až

dopije své víno

zda pošle mi židli

třinácte stoletími

krabicí supermarketu

 

Proti zdi

Čural jsem proti zdi

až k první krvi chlístal moč

čekali zpovzdálí kamenní voyeuři

poslední kapkou až uskřípnu zip

až dokončím výstup Pierota

zda vepíši sloku

zda vzepnu se a překročím stín

počuraných bot