RENÁTA SLOVÁČKOVÁ

Tož vás, milení, co si snáď myslíte, že nám tu u nás nende nic pod nos, co sa píše v takových dysi moravských novinách jak Lidové, možná udiví, že dneska chcu ich pochválit. Co do nich napsal sám pán ředitel Občanského institutu Joch, och, to sú zlatá slova, zhrnula Božka, kerá s tema novinama za mnú přilétla, ať aj já sa poraduju. Pan Joch sa tam pustil do jedného divadla, co sa podporuje z daní nás šeckých, a přitem sa nehanbí urážat aj věřící, aj vlastence. „Nedotovat to, co uráží daňové poplatníky,“ našla Božka správná a jasná slova v tom článku nadepsaném Ať si hrají, co chtějí, ale za své.

Pan Joch má svatú pravdu. A tak zme si s Božkú řekly, že mu napíšem, anebo mu to řeknite, až ho potkáte, jak zme zvědavé, kdy sa stejnak rázně obuje do Českého rozhlasu a Českej televíze. Dyť tam sa nebere najmenší ohled na to, co urážá něgdy aj víc než polovičku posluchačú a divákú.

Dyž volba našeho prezidenta dopadla, jak dopadla, pozvali si dva experty na politiku, aby nám obyčenským občanom k temu řekli svoje. Každý by bral za normál, že jeden bude pro vítěza, druhý pro poraženého. Ale né, oba experti mluvili proti vítězovi. Jaké je to neščestí, že dostal tolik hlasú. A tak aj za peníze nás, jeho voliče, nás zle pozurážali! Že zme v národě ti horší, bez škol, zaostalí. No, jak náš doktor, kerého nám závidia široko daleko, tak aj náš pan kaplan a každý druhý inženýr z Mormontexu volil vítěza. Tady u nás ví každý o každém skoro šecko.

Dyby enem to nadržování poraženému a vynášání ho nad vítěza, ale ešte potem ti, co sa hrajú na spravedlivé, tárali o tem, že vítěství to nebylo bohvíaké. Jak dyby nebylo vlastně hrozně vysoké, dyž sa nezapomene, že královsky vydržovaní chlapci a děvčice na vlnách, vysílaných za aj naše peníze, vítěza prezidentských voleb po celú kampaň aj před ňú pomlúvali o sto šest, že to nemá cenu dat mu hlas, že sténak brzo umře, že kdovíkam nás zavede, dyš s podnikatelama létá do Číny a chodí na oslavu konca druhej světovej na ruskú ambasádu. Jak dyby Plzeň neoslobodil Patton a Praze nepomohli vlasovci, aby sa tým zkusili vykúpit za zradu svojej vlasti, za kamaráčoft s esesákama, za to, co napáchali.

Eštěže je tu pan Joch a určitě sa nás, furt urážaných za to, keho zme volili, zastane a okřikne ty urážajúcí, ať si idú nás urážat za svoje do ledajakého súkromého vysílača, ale už né za to, co odváďáme na poplatkách za rádio a televize pre všetkých.

Pozdravuje Vás aj pana ředitela Občanského institutu Vaša RENÁTA SLOVÁČKOVÁ, taky občanka