DUŠAN SPÁČIL

Venku se čerti žení

s bílými anděly

Čekám v tom chumelení

co nám kdo nadělí

 

Čerti se skryli s kočkami

za naším komínem

a anděl líbá vločkami

večerem ztichlou zem