PAVOL JANÍK

Rok 2018 priniesol nielen vysoké ocenenie básnickej tvorby popredného českého autora európskeho formátu, prezidenta Únie českých spisovateľov Karla Sýsa, ale zároveň priniesol jeho čitateľom podnetný estetický a intelektuálny zážitok z vydania jedinečnej zbierky lyrických miniatúr DENÍK NALEZENÝ POD KAPOTOU. Publikácia predstavuje galériu spriazneného výtvarného umelca Kamila Lhotáka sprevádzanú stručnými duchaplnými komentármi jednotlivých obrazov.

Nevšednú knižku vydal autor v spolupráci s pražským Spolkom priateľov Kamila Lhotáka a s podporou Stredočeského kraja. Výtvarné diela pochádzajú z katalógu výstavy, inštalovanej v mestách Mladá Boleslav a Benátky na Jizerou. Ide vlastne o originálnu výmenu pozícií medzi ilustráciou a textom, keďže sa básnik inšpiruje výtvarným prejavom, teda ide o opačnú koreláciu ako v prípade prevažnej časti knižnej produkcie.

Zvolený autorský prístup neznižuje dominantnú funkciu podmanivej literárnej zložky, ktorá je plne emancipovaná a umelecky pôsobivá aj bez prvotných obrazových impulzov, čo potvrdzujú aj tri slovesné artefakty samostatne publikované na zadnej strane prebalu knihy. Jednoducho – spontánna básnická obraznosť Karla Sýsa zvrchovane vyznieva nielen v súzvuku s uhrančivými dielami Kamila Lhotáka, ale aj ako brilantné lyrické sóla vo vizuálnom tichu.

Relatívna nezávislosť poetického prejavu však nie je samoúčelná a popri formálnej nápaditosti v nej oscilujú aj hlboké postrehy a prenikavé myšlienky reflektujúce rozličné aspekty ľudského bytia, vrátane kontrastu medzi fyzickou pominuteľnosťou a kreatívnou nesmrteľnosťou.