KAREL ŘEHÁK

Před svítáním v kempu

Vodní hladina

si ještě pohrává

s radostnými rozkošemi

uplynulého dne.

 

Unavené hvězdy

ze své blednoucí výšky

sledují již malátné jazyky

táborového ohně

a odevzdaně poslouchají

potrhané zvuky

poslední kytary.

 

Krystaly spánku

se v dočasných příbytcích

začínají rozpouštět.

 

Chvála dialektiky

V impulzech času

a ve struktuře myšlenek

poznáváš principy

nezvratného vývoje.

 

A na těch

třeba ti vytrvat

i bez požehnání proroků.

 

Po noční

V ranní lázni pára stoupá,

na víčkách už sen se houpá.

 

A teď rychle, rychle spát

a potom věcem smysl dát.

 

Poezie

Jako když dítě naříká

a nemůžeš mu pomoci.

 

Jako když síly ubývá

a už jsi zapomenut.

 

To znamená

zachytit zdánlivě nepostižitelné,

nést téměř neunesitelné

a věřit, že i slova jsou

křišťálem lásky.

 

Budoucí přítelkyni

Maliny světel prudce dozrají,

k branám nebeským nepůjdu lhát.

A až tě políbím, budeš se ptát.

 

Maliny světel náhle potemní,

k branám pekelným nepůjdu lhát.

A až mě políbíš, budu se ptát.

 

Otázky nás obou spojí se vzájemně,

sen ale zůstane jediný sám.

A žádné výkřiky nestrhnou oblohu,

jen tiché zachvění přiběhne k nám.

 

Několik slov

Stará žena

s asi pětiletým chlapcem

nastoupila do autobusu

a na uvolněné místo

se posadila

s klukem na klíně.

 

Její ruka svírala

jeho drobnou dlaň

a jejich povídání

se odvíjelo v magické tónině

a pohledy jejich očí

si vzájemně dokazovaly

souznění plné prostého

lidského tepla a citu.

 

Znám nemálo veršů o ženách

a chci k nim připojit

těchto několik slov.

Ty dva cestující si připomínám

stále a stále častěji.

 

Strážník tratě

V letní noci

často sedával venku

a již před prvním vlakem

bystřil jeho pozornost

časně ranní ptačí zpěv.

 

Těch melodií,

které si pak s neskrývanou radostí

pohvizdoval po celé dny.

 

Svítilnou šněroval koleje

a s každým odjíždějícím vlakem

bylo ho víc o vrásku

a méně o úsměv.

Až spustil závory naposled.

 

Těch melodií…

 

Po letech

Stěny zkříženýma rukama pendlovek

pohnutě odolávaly závanům starého rádia.

Nánosy včerejších zpráv se válely na podlaze.

 

Přikrčený Bakchus

pomalu vylézal z lahve,

aby s podlomeným zdravím

nadával vychrtlému hostiteli.

Ten s prázdnou sklenkou v ruce

neustále opakoval:

 

Rok a byl konec.

Chtěl jsem, ale nešlo to.

Teď mě ani neznají.

Rok a byl konec.

 

Třicetileté panoráma pravdy

trčelo mezi stěnami

a na dně lahve

nemocný Bakchus podřimoval.