JIŘÍ JÍROVEC

Jakýsi Kroupa přišel na Václavské náměstí s myšlenkou, která snadno najde prostor v lebečních dutinách chvilkařů: Ústava prý dává právo bránit demokracii i násilím. Po tomto začátku se zalekl vlastní odvahy a svůj výrok chvilkově zmírnil konstatováním, že zatím je ohrožení malé.

Obratem ale přitvrdil: Sám TGM prý varoval, že proti zlu je nutné bojovat dřív, než zesílí.

Katolík, chartista a profesor vlastně naznačuje, že je čas odprásknout zloduchy, aby nebylo pozdě.

Z filmu víme, že vražda na tyranovi není vraždou. Smolík to tehdy říkal o Heydrichovi, ale toho časem omilostníme. V soukromí to přece byl slušný člověk, muzikant, táta čtyř dětí a nepochopený vizionář, který chtěl, aby se Češi naučili německy a měli to v Říši lehčí. To by se sešlo i nyní.

Pokud jde o židy, Heydrich patrně uvažoval stejným způsobem jako většina tehdejší Evropy. Ta je nechtěla. S německou situací vyjádřil jisté porozumění i Ferdinand Peroutka, když napsal: „Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu.“

Připomenout můžeme i to, že to byla Velká Británie, která v roce 1939 omezila židovské přistěhovalectví do Palestiny. Patrně z obavy, že by „roztok“ příliš rozředil její pevnou kontrolu nad Palestinou. Heydrichův pokus poslat Eichmanna, aby s Brity jednal o možnosti přesunu německých židů do Palestiny, tehdy ztroskotal. Židy nechtěli ani Američané. To jsou známé věci. Ke konečnému řešení došlo až druhoplánově.

Současná škodná je nebezpečnější, tak proč ji nezlikvidovat, zvlášť když to nahnědlému davu posvětí filozof nebo alespoň kavárník. Přijde den, kdy bude vydán rozkaz kamuflovaný jako obava, že zlo musí být odstraněno. A bude se to řezat.