FRANTIŠEK UHER

Nesmírně iniciativní a plná všestranných tvůrčích vznětů je Věra Kopecká, básnířka, fotografka, překladatelka, vydavatelka a organizátorka různých literárně a výtvarně orientovaných akcí v okolí Broumova a přilehlém česko-polském pomezí. Jejími posledními vydavatelskými počiny jsou publikace STROMY PRŮVODCI NAŠICH CEST ((2020, 214 str.), almanach z tvůrčích dílen 19. a 20. Dnů poezie v Broumově a polsko-českého plenéru ve Wieszczynie, a drobná sbírka, která se vejde do dlaně, nazvaná SLOVNÍ HŘÍŠKY-SLONÍ HŘÍČKY (2020, 80 str.). Věra Kopecká hned v úvodní básni sborníku všeobsažně charakterizuje jeho povahu verši linie větví / básnické výpovědi / rozmanitá pestrá / grafika života.

Je velice ošidné hodnotit básnickou sklizeň téměř devadesáti tvůrců, z nichž polovina píše v polštině. K jejich veršům se nelze vyjádřit, třebaže někteří vydali v češtině samostatné sbírky. Podle jedné nebo několika málo básní ve sborníku těžko nastavovat laťku českých básníků a básnířek, ale když použijeme lehkoatletické terminologie, základní výška byla stanovena poměrně vysoko. Poutají osvědčená jména pravidelných aktérů broumovských setkání, z méně známých se jako talentovaný jeví především Tomáš Jirgl.

Publikace však má specifický, nikoli úplně podružný problém. Výtvarný doprovod bývá většinou pouhým doplňkem, v lepších případech třešničkou na dortu. Tentokrát, při veškeré úctě k zařazeným veršům, dominuje fotografický doprovod.

Věra Kopecká stromy „umí,“ to není tajemství. Její barevné fotografie stromů hrají výrazně prim. Jsou to obrazové básně plné inspirace, vystižené atmosféry, skrytých tajemství i malebnosti, vřelosti i chladu, obdivu k čarovným kouzlům přírody. Kopecká jako fotografka tentokrát předčila Kopeckou básnířku. Sluší se konstatovat, že její fotografie stromů jsou primární, poezie tvoří kvalitní doprovod. Fotografovat je v současnosti technicky jednoduché, kvalitním dokumentaristou (třebas rodinných událostí nebo přírodních půvabů) se může stát a stává každý. Umělecká fotografie potřebuje něco navíc. Správný úhel pohledu, originální strukturu, schopnost odhalit nenápadné, obtížně viditelné, vložit do snímku kus vlastní osobnosti.

Sbírka SLOVNÍ HŘÍŠKY-SLONÍ HŘÍČKY je miniaturní drobnokresbou. Není podstatné, ve které denní době byla tvořena, ale křehké verše s romantickým nádechem snad řeka napoví / na noci vyloudí / důvěrné vyznání představují základní motiv sugestivního pásma. Cituji: odmykají zlatými klíči / poklady v kraji.

Kopecká básnířka skromně přiznává, že hladoví po poznání, její zatím poslední sbírka je ovšem potvrzením nesporné umělecké zralosti.